Позив за подношење понуде 12-25-17, медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-25-17, медицински потрошни материјал
Одлука о додели уговора 12-25-17
Одлука о измени одлуке о додели уговора 12-25-17
Одговор на питање за медицински потрошни материјал 12-25-17
Одговор на постављено питање за медицински потрошни материјал 12-25-17
Измена конкурсне документације 12-25-17, медицински потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-25-17-4, медицински потрошни материјал
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12-25-17, медицински потрошни материјал


Позив за подношење понуде 12-24-17, потрошни материјал за дијализу
Конкурсна документација 12-24-17, потрошни материјал за дијализу
Измењена конкурсна документација 12-24-17, потрошни материјал за дијализу
Одлука о додели уговора 12-24-17, потрошни материјал за дијализу
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12-24-17
Одговор на питање за потрошни материјал за дијализу 12-24-17
Одговор на постављено питање за потрошни материјал за дијализу 12-24-17
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12-24-17, потрошни материјал за дијализу
Одлука о додели уговора  ЈН бр. 12-24/17-12 Потрошни материјал за дијализу


Позив за подношење понуде 12-23-17, остеосинтетски материјал
Конкурсна документација 12-23-17, остеосинтетски материјал
Одлука о додели уговора 12-23-17, остеосинтетски материјал


Позив за подношење понуде 12-22-17, санитетски потрошни материјал
Конкурсна документација 12-22-17, санитетски потрошни материјал
Измењена конкурсна документација 12-22-17-1, санитетски потрошни материјал
Измењена конкурсна документација 12-22-17-2, санитетски потрошни материјал
Обавештење о продужењу рока пријава 12-22-17
Одговор на питање за санитетски потрошни материјал 12-22-17-1
Одговор на питање за санитетски потрошни материјал 12-22-17-3
Одговор на питање за санитетски потрошни материјал 12-22-17-5
Одлука о додели уговора 12-22-17, санитетски потрошни материјал
Одлука о измени одлуке о додели уговора 12-22-17-1, санитетски потрошни материјал
Одлука о измени одлуке о додели уговора 12-22-17-2, санитетски потрошни материјал
Одлука о обустави поступка јавне набавке 12-22-17, санитетски потрошни материјал
Измена одлуке о обустави поступка јавне набавке 12-22-17, санитетски потрошни материјал


Позив за подношење понуде 12-21-17 Лапароскопски материјал
Koнкурсна документација 12-21-17 Лапароскопски материјал
Измењена конкурсна документација 12-21-17 Лапароскопски материјал
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 12-21-17 Лапароскопски материјал
Одлука о додели уговора 12-21-17 Лапароскопски материјал
Измена одлуке о додели 12-21-17 Лапароскопски материјал
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12-21-17 Лапароскопски материјал
Одлука о обустави поступка јавне набавке 12-21-17 Лапароскопски материјал


Позив за подношење понуде 12-20-17 Имплантати у ортопедији
Koнкурсна документација 12-20-17 Имплантати у ортопедији
Измењена конкурсна документација 12-20-17 Имплантати у ортопедији
Одлука о додели уговора 12-20-17 Имплантати у ортопедији


Позив за подношење понуде 12-19-17 Материјал за трансфузију
Конкурсна документација 12-19-17 Материјал за трансфузију
Измењена конкурсна документација 12-19-17 Материјал за трансфузију
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 12-19-17 Материјал за трансфузију
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12-19-17 Материјал за трансфузију
Одговор на питања 12-19-17-1 Материјал за трансфузију
Одговор на питања 12-19-17-2 Материјал за трансфузију
Одговор на питања 12-19-17-3 Материјал за трансфузију
Одлука о додели уговора 12-19-17 Материјал за трансфузију
Одлука о обустави 12-19-17 Материјал за трансфузију


Позив за подношење понуде 12-18-17 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Конкурсна документација 12-18-17 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Измењена конкурсне документације 12-18-17 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 12-18-17 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Одговор на питања 12-18-17 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Одлука о додели уговора 12-18-17 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију


Позив за подношење понуде 12-17-17 Рендген материјал
Конкурсна документација 12-17-17 Рендген материјал
Одлука о додели уговора 12-17-17 Рендген материјал


Позив за подношење понуде 12-16-17 Хируршки конци
Конкурсна документација 12-16-17 Хируршки конци
Измењена конкурсна документација 12-16-17 Хируршки конци
Одговор на питање 12-17-17 Рендген материјал
Одговор на питање 12-17-17 Рендген материјал
Одговор на питање 12-17-17 Рендген материјал
Одговор на питање 12-17-17 Рендген материјал
Одлука о додели уговора 12-16-17 Хируршки конци
Одлука о обустави поступка јавне набавке 12-16-17 Хируршки конци


Позив за подношење понуде 12-15-17 Уградни материјал
Конкурсна документација 12-15-17 Уградни материјал
Измењена конкурсна документација 12-15-17 Уградни материјал
Одлука о додели уговора 12-15-17 Уградни материјал


Позив за подношење понуде 12-14-17 Реагенси за лабораторију
Конкурсна документација 12-14-17 Реагенси за лабораторију
Одлука о додели уговора 12-14-17 Реагенси за лабораторију


Позив за подношење понуде 12-13-17 Хлеб, коре и пецива, млеко и млечни производи и ентерална храна
Конкурсна документација 12-13-17 Хлеб, коре и пецива, млеко и млечни производи и ентерална храна
Одговор на питање 12-13-17 Хлеб, коре и пецива, млеко и млечни производи и ентерална храна
Одлука о додели уговора 12-13-17 Хлеб, коре и пецива, млеко и млечни производи и ентерална храна


Позив за подношење понуде 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одговор на питање 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одговор на питање 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одлука о додели уговора 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал


Позив за подношење понуде 12-11-17 Технички материјал
Конкурсна документација 12-11-17 Технички материјал
Одлука о додели уговора 12-11-17 Технички материјал


Позив за подношење понуде 12-10-17 Воће и поврће
Конкурсна документација 12-10-17 Воће и поврће
Одговор на питање 12-10-17 Воће и поврће
Измена конкурсне документације 12-10-17 Воће и поврће