Poziv za podnošenje ponude 12-25-17, medicinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-25-17, medicinski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-25-17
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 12-25-17
Odgovor na pitanje za medicinski potrošni materijal 12-25-17
Odgovor na postavljeno pitanje za medicinski potrošni materijal 12-25-17
Izmena konkursne dokumentacije 12-25-17, medicinski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-25-17-4, medicinski potrošni materijal
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 12-25-17, medicinski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-24-17, potrošni materijal za dijalizu
Konkursna dokumentacija 12-24-17, potrošni materijal za dijalizu
Izmenjena konkursna dokumentacija 12-24-17, potrošni materijal za dijalizu
Odluka o dodeli ugovora 12-24-17, potrošni materijal za dijalizu
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12-24-17
Odgovor na pitanje za potrošni materijal za dijalizu 12-24-17
Odgovor na postavljeno pitanje za potrošni materijal za dijalizu 12-24-17
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 12-24-17, potrošni materijal za dijalizu
Odluka o dodeli ugovora  JN br. 12-24/17-12 Potrošni materijal za dijalizu


Poziv za podnošenje ponude 12-23-17, osteosintetski materijal
Konkursna dokumentacija 12-23-17, osteosintetski materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-23-17, osteosintetski materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-22-17, sanitetski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-22-17, sanitetski potrošni materijal
Izmenjena konkursna dokumentacija 12-22-17-1, sanitetski potrošni materijal
Izmenjena konkursna dokumentacija 12-22-17-2, sanitetski potrošni materijal
Obaveštenje o produženju roka prijava 12-22-17
Odgovor na pitanje za sanitetski potrošni materijal 12-22-17-1
Odgovor na pitanje za sanitetski potrošni materijal 12-22-17-3
Odgovor na pitanje za sanitetski potrošni materijal 12-22-17-5
Odluka o dodeli ugovora 12-22-17, sanitetski potrošni materijal
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 12-22-17-1, sanitetski potrošni materijal
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 12-22-17-2, sanitetski potrošni materijal
Odluka o obustavi postupka javne nabavke 12-22-17, sanitetski potrošni materijal
Izmena odluke o obustavi postupka javne nabavke 12-22-17, sanitetski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-21-17 Laparoskopski materijal
Konkursna dokumentacija 12-21-17 Laparoskopski materijal
Izmenjena konkursna dokumentacija 12-21-17 Laparoskopski materijal
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 12-21-17 Laparoskopski materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-21-17 Laparoskopski materijal
Izmena odluke o dodeli 12-21-17 Laparoskopski materijal
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 12-21-17 Laparoskopski materijal
Odluka o obustavi postupka javne nabavke 12-21-17 Laparoskopski materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-20-17 Implantati u ortopediji
Konkursna dokumentacija 12-20-17 Implantati u ortopediji
Izmenjena konkursna dokumentacija 12-20-17 Implantati u ortopediji
Odluka o dodeli ugovora 12-20-17 Implantati u ortopediji


Poziv za podnošenje ponude 12-19-17 Materijal za transfuziju
Konkursna dokumentacija 12-19-17 Materijal za transfuziju
Izmenjena konkursna dokumentacija 12-19-17 Materijal za transfuziju
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 12-19-17 Materijal za transfuziju
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12-19-17 Materijal za transfuziju
Odgovor na pitanja 12-19-17-1 Materijal za transfuziju
Odgovor na pitanja 12-19-17-2 Materijal za transfuziju
Odgovor na pitanja 12-19-17-3 Materijal za transfuziju
Odluka o dodeli ugovora 12-19-17 Materijal za transfuziju
Odluka o obustavi 12-19-17 Materijal za transfuziju


Poziv za podnošenje ponude 12-18-17 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Konkursna dokumentacija 12-18-17 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Izmenjena konkursne dokumentacije 12-18-17 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 12-18-17 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Odgovor na pitanja 12-18-17 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Odluka o dodeli ugovora 12-18-17 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju


Poziv za podnošenje ponude 12-17-17 Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija 12-17-17 Rendgen materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-17-17 Rendgen materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-16-17 Hirurški konci
Konkursna dokumentacija 12-16-17 Hirurški konci
Izmenjena konkursna dokumentacija 12-16-17 Hirurški konci
Odgovor na pitanje 12-17-17 Rendgen materijal
Odgovor na pitanje 12-17-17 Rendgen materijal
Odgovor na pitanje 12-17-17 Rendgen materijal
Odgovor na pitanje 12-17-17 Rendgen materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-16-17 Hirurški konci
Odluka o obustavi postupka javne nabavke 12-16-17 Hirurški konci


Poziv za podnošenje ponude 12-15-17 Ugradni materijal
Konkursna dokumentacija 12-15-17 Ugradni materijal
Izmenjena konkursna dokumentacija 12-15-17 Ugradni materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-15-17 Ugradni materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-14-17 Reagensi za laboratoriju
Konkursna dokumentacija 12-14-17 Reagensi za laboratoriju
Odluka o dodeli ugovora 12-14-17 Reagensi za laboratoriju


Poziv za podnošenje ponude 12-13-17 Hleb, kore i peciva, mleko i mlečni proizvodi i enteralna hrana
Konkursna dokumentacija 12-13-17 Hleb, kore i peciva, mleko i mlečni proizvodi i enteralna hrana
Odgovor na pitanje 12-13-17 Hleb, kore i peciva, mleko i mlečni proizvodi i enteralna hrana
Odluka o dodeli ugovora 12-13-17 Hleb, kore i peciva, mleko i mlečni proizvodi i enteralna hrana


Poziv za podnošenje ponude 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odgovor na pitanje 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odgovor na pitanje 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-12-17 Sanitetski i medicinski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-11-17 Tehnički materijal
Konkursna dokumentacija 12-11-17 Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-11-17 Tehnički materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-10-17 Voće i povrće
Konkursna dokumentacija 12-10-17 Voće i povrće
Odgovor na pitanje 12-10-17 Voće i povrće
Izmena konkursne dokumentacije 12-10-17 Voće i povrće