Позив за подношење понуде 12-21-18 Санитетски потрошни материјал
Конкурсна документација 12-21-18 Санитетски потрошни материјал
Одговор на постављено питање 12-21-18 Санитетски потрошни материјал
Одговор на постављено питање 12-21-18-1 Санитетски потрошни материјал
Одговор на постављено питање 12-21-18-2 Санитетски потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-21-18 Санитетски потрошни материјал
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12-21-18 Санитетски потрошни материјал
Одговор на постављено питање 12-21-18-3 Санитетски потрошни материјал
Одговор на постављено питање 12-21-18-6 Санитетски потрошни материјал
Одговор на постављено питање 12-21-18-7 Санитетски потрошни материјал
Одлука о обустави 12-21-18 Санитетски потрошни материјал
Одлука о додели уговора 12-21-18 Санитетски потрошни материјал
Одлука о измени одлуке о додели уговора 12-21-18 Санитетски потрошни материјал
Одлука о измени одлуке о додели уговора 12-21-18-1 Санитетски потрошни материјал


Позив за подношење понуде 12-20-18 Потрошни материјал за дијализу
Конкурсна документација 12-20-18 Потрошни материјал за дијализу
Одговор на постављено питање 12-20-18 Потрошни материјал за дијализу
Одговор на постављено питање 12-20-18-1 Потрошни материјал за дијализу
Одговор на постављено питање 12-20-18-2 Потрошни материјал за дијализу
Одговор на постављено питање 12-20-18-3 Потрошни материјал за дијализу
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12-20-18 Потрошни материјал за дијализу
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12-20-18-1 Потрошни материјал за дијализу
Измена конкурсне документације 12-20-18 Потрошни материјал за дијализу
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12-20-18 Потрошни материјал за дијализу
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-20-18 Потрошни материјал за дијализу
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-20-18-1 Потрошни материјал за дијализу


Позив за подношење понуде 12-19-18 Остеосинтетски материјал
Конкурсна документација 12-19-18 Остеосинтетски материјал
Одлука о додели уговора 12-19-18 Остеосинтетски материјал


Позив за подношење понуде 12-18-18 Имплантати у ортопедији
Позив за подношење понуде 12-18-18 Имплантати у ортопедији
Измена конкурсне документације 12-18-18 Имплантати у ортопедији


Позив за подношење понуде 12-17-18 Лапараскопски материјал
Конкурсна документација 12-17-18 Лапараскопски материјал
Одговор на питање 12-17-18 Лапараскопски материјал
Одлука о додели уговора 12-17-18 Лапараскопски материјал
Одлука о обустави 12-17-18 Лапараскопски материјал


Позив за подношење понуде 12-16-18 Рендген материјал
Конкурсна документација 12-16-18 Рендген материјал
Одлука о додели уговора 12-16-18 Рендген материјал


Позив за подношење понуде 12-15-18 Хируршки конци
Конкурсна документација 12-15-18 Хируршки конци
Одговор на постављено питање 12-15-18-1 Хируршки конци
Одговор на постављено питање 12-15-18-2 Хируршки конци
Измена конкурсне документације 12-15-18 Хируршки конци
Одговор на постављено питање 12-15-18-4 Хируршки конци
Одлука о додели уговора 12-15-18-4 Хируршки конци
Одлука о обустави 12-15-18-4 Хируршки конци


Позив за подношење понуде 12-14-18 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Конкурсна документација 12-14-18 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава – 12-14-18 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава – 12-14-18 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Измена конкурсне документација 12-14-18 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Одговор на постављено питање 12-14-18 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Одлука о додели уговора 12-14-18 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију


Позив за подношење понуде 12-13-18 – Хлеб, коре и пецива, млеко и млечни производи, ентерална храна
Конкурсна документација (оквирни споразум) 12-13-18 Хлеб, коре и пецива, млеко и млечни производи, ентерална храна
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-13-18 Хлеб, коре и пецива, млеко и млечни производи, ентерална храна


Позив за подношење понуде 12-12-18 – РТГ цев, генератор и рачунар 
Конкурсна документација (оквирни) 12-12-18 РТГ цев, генератор и рачунар
Одлука о закључењу оквирног уговора 12-12-18 РТГ цев, генератор и рачунар


Одлука о додели уговора 12-11-18 Природни гас
Измена конкурсне документације 12-11-18 Природни гас
Позив за подношење понуде 12-11-18 Природни гас
Конкурсна документација (оквирни) 12-11-18 Природни гас


Позив за подношење понуде 12-10-18 Сервисирање опреме (оквирни)
Конкурсна документација (оквирни) 12-10-18 Сервисирање опреме


Позив за подношење понуде 12-9-18 Медицинска опрема
Конкурсна документација 12-9-18 Медицинска опрема


Позив за подношење понуде 12-8-18 Намирнице за припремање хране
Конкурсна документација 12-8-18 Намирнице за припремање хране


Измена конкурсне документације 12-6-18 – 1 Средства за хигијену
Одговор на питање ЈН бр. 12-6-18 Средства за хигијену
Одговор напитање ЈН бр. 12-6-18 Средства за хигијену
Позив за подношење понуде 12-6-18 Средства за хигијену
Конкурсна документација 12-6-18   Средства за хигијену


Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-5-18 Потрошни материјал
Позив за подношење понуде 12-5-18 Потрошни материјал
Конкурсна документација 12-5-18 Потрошни материјал


Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-4-18 Технички материјал
Позив за подношење понуде 12-4-18 Технички материјал
Конкурсна документација 12-4-18 Технички материјал


Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-3-18 Лапароскопски материјал
Измена Конкурсне документације ЈН бр. 12-3-18 Лапароскопски материјал
Одговор на питање ЈН бр. 12-3-18 Лапараскопски материјал
Позив за подношење понуде 12-3-18 Лапароскопски материјал
Конкурсна документација 12-3-18 Лапароскопски материјал


Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-1-18 Хируршки конци
Одлука о обустави ЈН бр. 12-1-18 Хируршки конци
Позив за подношење понуде 12-1-18 Хируршки конци
Конкурсна документација  12-1-18 Хируршки конци


Одлука о додели уговора  ЈН бр. 12-2-18  Стаплери
Позив за подношење понуде 12-2-18 Стаплери
Конкурсна документација 12-2-18 Стаплери