Poziv za podnošenje ponude 12-21-18 Sanitetski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-21-18 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor na postavljeno pitanje 12-21-18 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor na postavljeno pitanje 12-21-18-1 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor na postavljeno pitanje 12-21-18-2 Sanitetski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-21-18 Sanitetski potrošni materijal
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 12-21-18 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor na postavljeno pitanje 12-21-18-3 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor na postavljeno pitanje 12-21-18-6 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor na postavljeno pitanje 12-21-18-7 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o obustavi 12-21-18 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-21-18 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 12-21-18 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 12-21-18-1 Sanitetski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-20-18 Potrošni materijal za dijalizu
Konkursna dokumentacija 12-20-18 Potrošni materijal za dijalizu
Odgovor na postavljeno pitanje 12-20-18 Potrošni materijal za dijalizu
Odgovor na postavljeno pitanje 12-20-18-1 Potrošni materijal za dijalizu
Odgovor na postavljeno pitanje 12-20-18-2 Potrošni materijal za dijalizu
Odgovor na postavljeno pitanje 12-20-18-3 Potrošni materijal za dijalizu
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12-20-18 Potrošni materijal za dijalizu
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12-20-18-1 Potrošni materijal za dijalizu
Izmena konkursne dokumentacije 12-20-18 Potrošni materijal za dijalizu
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 12-20-18 Potrošni materijal za dijalizu
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-20-18 Potrošni materijal za dijalizu
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-20-18-1 Potrošni materijal za dijalizu


Poziv za podnošenje ponude 12-19-18 Osteosintetski materijal
Konkursna dokumentacija 12-19-18 Osteosintetski materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-19-18 Osteosintetski materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-18-18 Implantati u ortopediji
Poziv za podnošenje ponude 12-18-18 Implantati u ortopediji
Izmena konkursne dokumentacije 12-18-18 Implantati u ortopediji


Poziv za podnošenje ponude 12-17-18 Laparaskopski materijal
Konkursna dokumentacija 12-17-18 Laparaskopski materijal
Odgovor na pitanje 12-17-18 Laparaskopski materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-17-18 Laparaskopski materijal
Odluka o obustavi 12-17-18 Laparaskopski materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-16-18 Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija 12-16-18 Rendgen materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-16-18 Rendgen materijal


Poziv za podnošenje ponude 12-15-18 Hirurški konci
Konkursna dokumentacija 12-15-18 Hirurški konci
Odgovor na postavljeno pitanje 12-15-18-1 Hirurški konci
Odgovor na postavljeno pitanje 12-15-18-2 Hirurški konci
Izmena konkursne dokumentacije 12-15-18 Hirurški konci
Odgovor na postavljeno pitanje 12-15-18-4 Hirurški konci
Odluka o dodeli ugovora 12-15-18-4 Hirurški konci
Odluka o obustavi 12-15-18-4 Hirurški konci


Poziv za podnošenje ponude 12-14-18 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Konkursna dokumentacija 12-14-18 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava – 12-14-18 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava – 12-14-18 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Izmena konkursne dokumentacija 12-14-18 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Odgovor na postavljeno pitanje 12-14-18 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Odluka o dodeli ugovora 12-14-18 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju


Poziv za podnošenje ponude 12-13-18 – Hleb, kore i peciva, mleko i mlečni proizvodi, enteralna hrana
Konkursna dokumentacija (okvirni sporazum) 12-13-18 Hleb, kore i peciva, mleko i mlečni proizvodi, enteralna hrana
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-13-18 Hleb, kore i peciva, mleko i mlečni proizvodi, enteralna hrana


Poziv za podnošenje ponude 12-12-18 – RTG cev, generator i računar 
Konkursna dokumentacija (okvirni) 12-12-18 RTG cev, generator i računar
Odluka o zaključenju okvirnog ugovora 12-12-18 RTG cev, generator i računar


Odluka o dodeli ugovora 12-11-18 Prirodni gas
Izmena konkursne dokumentacije 12-11-18 Prirodni gas
Poziv za podnošenje ponude 12-11-18 Prirodni gas
Konkursna dokumentacija (okvirni) 12-11-18 Prirodni gas


Poziv za podnošenje ponude 12-10-18 Servisiranje opreme (okvirni)
Konkursna dokumentacija (okvirni) 12-10-18 Servisiranje opreme


Poziv za podnošenje ponude 12-9-18 Medicinska oprema
Konkursna dokumentacija 12-9-18 Medicinska oprema


Poziv za podnošenje ponude 12-8-18 Namirnice za pripremanje hrane
Konkursna dokumentacija 12-8-18 Namirnice za pripremanje hrane


Izmena konkursne dokumentacije 12-6-18 – 1 Sredstva za higijenu
Odgovor na pitanje JN br. 12-6-18 Sredstva za higijenu
Odgovor napitanje JN br. 12-6-18 Sredstva za higijenu
Poziv za podnošenje ponude 12-6-18 Sredstva za higijenu
Konkursna dokumentacija 12-6-18   Sredstva za higijenu


Odluka o dodeli ugovora JN br. 12-5-18 Potrošni materijal
Poziv za podnošenje ponude 12-5-18 Potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-5-18 Potrošni materijal


Odluka o dodeli ugovora JN br. 12-4-18 Tehnički materijal
Poziv za podnošenje ponude 12-4-18 Tehnički materijal
Konkursna dokumentacija 12-4-18 Tehnički materijal


Odluka o dodeli ugovora JN br. 12-3-18 Laparoskopski materijal
Izmena Konkursne dokumentacije JN br. 12-3-18 Laparoskopski materijal
Odgovor na pitanje JN br. 12-3-18 Laparaskopski materijal
Poziv za podnošenje ponude 12-3-18 Laparoskopski materijal
Konkursna dokumentacija 12-3-18 Laparoskopski materijal


Odluka o dodeli ugovora JN br. 12-1-18 Hirurški konci
Odluka o obustavi JN br. 12-1-18 Hirurški konci
Poziv za podnošenje ponude 12-1-18 Hirurški konci
Konkursna dokumentacija  12-1-18 Hirurški konci


Odluka o dodeli ugovora  JN br. 12-2-18  Stapleri
Poziv za podnošenje ponude 12-2-18 Stapleri
Konkursna dokumentacija 12-2-18 Stapleri