Позив за подношење понуда 12-16-19 Лапароскопски материјал
Конкурсна документација 12-16-19 Лапароскопски материјал
Одговор 12-16-19-1 Лапароскопски материјал
Одлука о обустави 12-16-19 Лапароскопски материјал
Одлука о додели уговора 12-16-19 Лапароскопски материјал
Измена одлуке о обустави 12-16-19 Лапароскопски материјал
Измена одлуке о додели уговора 12-16-19 Лапароскопски материјал


Позив за подношење понуда 12-15-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Конкурсна документација 12-15-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Одлука о додели уговора 12-15-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију


Позив за подношење понуда 12-14-19 Хлеб,коре и пецива,млеко и млечни производи и ентерална храна
Конкурсна документација 12-14-19 Хлеб,коре и пецива,млеко и млечни производи и ентерална храна
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-14-19 Хлеб,коре и пецива,млеко и млечни производи и ентерална храна


Позив за подношење понуда 12-13-19 Рентген материјал
Конкурсна документација 12-13-19 Рентген материјал
Одлука о додели уговора 12-13-19 Рентген материјал


Позив за подношење понуда 12-12-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Конкурсна документација 12-12-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Измена конкурсне документације 12-12-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Одговор 12-12-19-1 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Одлука о додели уговора 12-12-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију


Позив за подношење понуда 12-11-19 Средства за хигијену
Конкурсна документација 12-11-19 Средства за хигијену
Одговор 12-11-19 Средства за хигијену
Измена конкурсне документације 12-11-19 Средства за хигијену
Одговор 12-11-19-3 Средства за хигијену
Одговор 12-11-19-4 Средства за хигијену


Позив за подношење понуда 12-10-19 Осигурање
Конкурсна документација 12-10-19 Осигурање
Одговор 12-10-19-1 Осигурање
Измена конкурсне документације 12-10-19 Осигурање
Одлука о додели уговора 12-10-19 Осигурање


Позив за подношење понуда 12-9-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију и трансфузију
Конкурсна документација 12-9-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију и трансфузију
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-9-19 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију и трансфузију


Позив за подношење понуда 12-8-19 Природни гас
Конкурсна документација 12-8-19 Природни гас
Измена конкурсне документације 12-8-19 Природни гас
Одлука о додели уговора_12-8-19 Природни гас


Позив за подношење понуда 12-7-19 Намирнице за кухињу
Конкурсна документација 12-7-19 Намирнице за кухињу
Одлука о додели уговора_12-7-19 Намирнице за кухињу


Позив за подношење понуда 12-6-19 Медицински гасови
Конкурсна документација 12-6-19 Медицински гасови
Измена конкурсне документације 12-6-19 Медицински гасови
Одлука о додели уговора_12-6-19 Медицински гасови


Позив за подношење понуда 12-5-19 Опрема за лапараскопију
Конкурсна документација 12-5-19 Опрема за лапараскопију
Одговор 12-5-19-1 Опрема за лапараскопију
Одлука о додели уговора 12-5-19 Опрема за лапараскопију


Позив за подношење понуда 12-4-19 Медицинска опрема
Конкурсна документација 12-4-19 Медицинска опрема
Измена конкурсне документације 12-4-19 Медицинска опрема
Одговор на питање 12-4-19-1 Медицинска опрема
Одговор на питање 12-4-19-2 Медицинска опрема
Одлука о додели уговора 12-4-19 Медицинска опрема


Позив за подношење понуда 12-3-19 Санитетски и медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-3-19 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одговор 12-3-19-1 Санитетски и медицински потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-3-19 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одговор на питање 12-3-19-1 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одлука о обустави 12-3-19 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одлука о додели уговора 12-3-19 Санитетски и медицински потрошни материјал


Позив за подношење понуда 12-2-19 Стаплери
Конкурсна документација 12-2-19 Стаплери
Одговор на послављено питањe 12-2-19-1 Стаплери
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-2-19 Стаплери


Позив за подношење понуда 12-1-19 Медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-1-19 Медицински потрошни материјал
Одговор на питање 12-1-19-1 Медицински потрошни материјал
Измена конкурске документације 12-1-19 Медицински потрошни материјал
Одговор на послављена питања 12-1-19-2 Медицински потрошни материјал
Одлука о обустави 12-1-19 Медицински потрошни материјал
Одлука о додели уговора 12-1-19 Медицински потрошни материјал
Одлука о измени одлуке о додели уговора 12-1-19 Медицински потрошни материјал