Poziv za podnošenje ponuda 12-9-19 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju i transfuziju
Konkursna dokumentacija 12-9-19 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju i transfuziju


Poziv za podnošenje ponuda 12-8-19 Prirodni gas
Konkursna dokumentacija 12-8-19 Prirodni gas


Poziv za podnošenje ponuda 12-7-19 Namirnice za kuhinju
Konkursna dokumentacija 12-7-19 Namirnice za kuhinju


Poziv za podnošenje ponuda 12-6-19 Medicinski gasovi
Konkursna dokumentacija 12-6-19 Medicinski gasovi
Izmena konkursne dokumentacije 12-6-19 Medicinski gasovi


Poziv za podnošenje ponuda 12-5-19 Oprema za laparaskopiju
Konkursna dokumentacija 12-5-19 Oprema za laparaskopiju
Odgovor 12-5-19-1 Oprema za laparaskopiju


Poziv za podnošenje ponuda 12-4-19 Medicinska oprema
Konkursna dokumentacija 12-4-19 Medicinska oprema
Izmena konkursne dokumentacije 12-4-19 Medicinska oprema
Odgovor na pitanje 12-4-19-1 Medicinska oprema
Odgovor na pitanje 12-4-19-2 Medicinska oprema
Odluka o dodeli ugovora 12-4-19 Medicinska oprema


Poziv za podnošenje ponuda 12-3-19 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-3-19 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odgovor 12-3-19-1 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-3-19 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odgovor na pitanje 12-3-19-1 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odluka o obustavi 12-3-19 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-3-19 Sanitetski i medicinski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponuda 12-2-19 Stapleri
Konkursna dokumentacija 12-2-19 Stapleri
Odgovor na poslavljeno pitanje 12-2-19-1 Stapleri
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-2-19 Stapleri


Poziv za podnošenje ponuda 12-1-19 Medicinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-1-19 Medicinski potrošni materijal
Odgovor na pitanje 12-1-19-1 Medicinski potrošni materijal
Izmena konkurske dokumentacije 12-1-19 Medicinski potrošni materijal
Odgovor na poslavljena pitanja 12-1-19-2 Medicinski potrošni materijal
Odluka o obustavi 12-1-19 Medicinski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-1-19 Medicinski potrošni materijal
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 12-1-19 Medicinski potrošni materijal