Позив за подношење понуде 11-31-17 Контрола безбедности хране и воде
Конкурсна документација 11-31-17 Контрола безбедности хране и воде
Одлука о додели уговора 11-31-17 Контрола безбедности хране и воде


Позив за подношење понуде 11-30-17 Хируршке мрежице
Конкурсна документација 11-30-17 Хируршке мрежице
Одлука о додели уговора 11-30-17 Хируршке мрежице


Позив за подношење понуде 11-29-17 Рачунарска опрема и резервни делови
Конкурсна документација 11-29-17 Рачунарска опрема и резервни делови
Одлука о закљученом оквирном споразуму 11-29-17 Рачунарска опрема и резервни делови


Позив за подношење понуде 11-28-17 Компресор за ваздух
Конкурсна документација 11-28-17 Компресор за ваздух
Измена конкурсне документације 11-28-17 Компресор за ваздух
Обавештење о продужењу рока за понуде 11-28-17 Компресор за ваздух
Одговор на питање 11-28-17 Компресор за ваздух
Одлука о закљученом оквирном споразуму 11-28-17 Компресор за ваздух


Позив за подношење понуде 11-27-17 Услуга дератизације и дезинсекције
Конкурсна документација 11-27-17 Услуга дератизације и дезинсекције
Одговор на питање 11-27-17 Услуга дератизације и дезинсекције


Позив за подношење понуде 11-26-17 Нерегистровани лекови
Конкурсна документација 11-26-17 Нерегистровани лекови
Одлука о додели уговора 11-26-17 Нерегистровани лекови


Позив за подношење понуде 11-25-17 Одржавање и сервисирање лифтова
Конкурсна документација 11-25-17 Одржавање и сервисирање лифтова
Одлука о додели уговора 11-25-17 Одржавање и сервисирање лифтова


Позив за подношење понуде 11-24-17 Одржавање и сервисирање информативног система на радиологији
Конкурсна документација 11-24-17 Одржавање и сервисирање информативног система на радиологији
Одлука о додели уговора 11-24-17 Одржавање и сервисирање информативног система на радиологији


Позив за подношење понуде 11-23-17 Услуге демонтаже и монтаже пећи за спаљивање медицинског отпада
Конкурсна документација 11-23-17 Услуге демонтаже и монтаже пећи за спаљивање медицинског отпада
Одлука о додели уговора 11-23-17 Услуге демонтаже и монтаже пећи за спаљивање медицинског отпада


Позив за подношење понуде 11-22-17 Набавка пиролитичке пећи за спаљибање медицинског отпада
Конкурсна документација 11-22-17 Набавка пиролитичке пећи за спаљибање медицинског отпада
Одлука о додели уговора 11-22-17 Набавка пиролитичке пећи за спаљибање медицинског отпада


Позив за подношење понуде 11-21-17 Хируршки конци
Конкурсна документација 11-21-17 Хируршки конци
Одлука о додели уговора 11-21-17 Хируршки конци


Позив за подношење понуде 11-20-17 Цитостатици
Конкурсна документација 11-20-17 Цитостатици
Одлука о додели уговора 11-20-17 Цитостатици


Позив за подношење понуде 11-19-17 Сервисирање медицинске опреме
Конкурсна документација 11-19-17 Сервисирање медицинске опреме
Измена конкурсне документације 11-19-17 Сервисирање медицинске опреме
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на питање 11-19-17 Сервисирање медицинске опреме
Одговор на питање 11-19-17 Сервисирање медицинске опреме
Одлука о додели уговора 11-19-17 Сервисирање медицинске опреме
Одлука о додели уговора 11-19-17 Сервисирање медицинске опреме


Позив за подношење понуде 11-18-17 Сервисирање и одржавање фотокопир апарата, штампача, биротехничких средстава и пуњење понера
Конкурсна документација 11-18-17 Сервисирање и одржавање фотокопир апарата, штампача, биротехничких средстава и пуњење понера
Одлука о додели уговора 11-18-17 Сервисирање и одржавање фотокопир апарата, штампача, биротехничких средстава и пуњење понера


Позив за подношење понуде 11-17-17 Медицински материјал
Конкурсна документација 11-17-17 Медицински материјал
Одлука о додели уговора 11-17-17 Медицински материјал


Позив за подношење понуде 11-16-17 Штампани обрасци
Конкурсна документација 11-16-17 Штампани обрасци
Одлука о додели уговора 11-16-17 Штампани обрасци


Позив за подношење понуде 11-15-17 Сервисирање електромотора, пумпи и вентилатора
Конкурсна документација 11-15-17 Сервисирање електромотора, пумпи и вентилатора
Одлука о додели уговора 11-15-17 Сервисирање електромотора, пумпи и вентилатора


Позив за подношење понуде 11-14-17 Реагенси за лабораторију
Конкурсна документација 11-14-17 Реагенси за лабораторију
Одлука о додели уговора 11-14-17 Реагенси за лабораторију