Poziv za podnošenje ponude 11-31-17 Kontrola bezbednosti hrane i vode
Konkursna dokumentacija 11-31-17 Kontrola bezbednosti hrane i vode
Odluka o dodeli ugovora 11-31-17 Kontrola bezbednosti hrane i vode


Poziv za podnošenje ponude 11-30-17 Hirurške mrežice
Konkursna dokumentacija 11-30-17 Hirurške mrežice
Odluka o dodeli ugovora 11-30-17 Hirurške mrežice


Poziv za podnošenje ponude 11-29-17 Računarska oprema i rezervni delovi
Konkursna dokumentacija 11-29-17 Računarska oprema i rezervni delovi
Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu 11-29-17 Računarska oprema i rezervni delovi


Poziv za podnošenje ponude 11-28-17 Kompresor za vazduh
Konkursna dokumentacija 11-28-17 Kompresor za vazduh
Izmena konkursne dokumentacije 11-28-17 Kompresor za vazduh
Obaveštenje o produženju roka za ponude 11-28-17 Kompresor za vazduh
Odgovor na pitanje 11-28-17 Kompresor za vazduh
Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu 11-28-17 Kompresor za vazduh


Poziv za podnošenje ponude 11-27-17 Usluga deratizacije i dezinsekcije
Konkursna dokumentacija 11-27-17 Usluga deratizacije i dezinsekcije
Odgovor na pitanje 11-27-17 Usluga deratizacije i dezinsekcije


Poziv za podnošenje ponude 11-26-17 Neregistrovani lekovi
Konkursna dokumentacija 11-26-17 Neregistrovani lekovi
Odluka o dodeli ugovora 11-26-17 Neregistrovani lekovi


Poziv za podnošenje ponude 11-25-17 Održavanje i servisiranje liftova
Konkursna dokumentacija 11-25-17 Održavanje i servisiranje liftova
Odluka o dodeli ugovora 11-25-17 Održavanje i servisiranje liftova


Poziv za podnošenje ponude 11-24-17 Održavanje i servisiranje informativnog sistema na radiologiji
Konkursna dokumentacija 11-24-17 Održavanje i servisiranje informativnog sistema na radiologiji
Odluka o dodeli ugovora 11-24-17 Održavanje i servisiranje informativnog sistema na radiologiji


Poziv za podnošenje ponude 11-23-17 Usluge demontaže i montaže peći za spaljivanje medicinskog otpada
Konkursna dokumentacija 11-23-17 Usluge demontaže i montaže peći za spaljivanje medicinskog otpada
Odluka o dodeli ugovora 11-23-17 Usluge demontaže i montaže peći za spaljivanje medicinskog otpada


Poziv za podnošenje ponude 11-22-17 Nabavka pirolitičke peći za spaljibanje medicinskog otpada
Konkursna dokumentacija 11-22-17 Nabavka pirolitičke peći za spaljibanje medicinskog otpada
Odluka o dodeli ugovora 11-22-17 Nabavka pirolitičke peći za spaljibanje medicinskog otpada


Poziv za podnošenje ponude 11-21-17 Hirurški konci
Konkursna dokumentacija 11-21-17 Hirurški konci
Odluka o dodeli ugovora 11-21-17 Hirurški konci


Poziv za podnošenje ponude 11-20-17 Citostatici
Konkursna dokumentacija 11-20-17 Citostatici
Odluka o dodeli ugovora 11-20-17 Citostatici


Poziv za podnošenje ponude 11-19-17 Servisiranje medicinske opreme
Konkursna dokumentacija 11-19-17 Servisiranje medicinske opreme
Izmena konkursne dokumentacije 11-19-17 Servisiranje medicinske opreme
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje 11-19-17 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor na pitanje 11-19-17 Servisiranje medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora 11-19-17 Servisiranje medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora 11-19-17 Servisiranje medicinske opreme


Poziv za podnošenje ponude 11-18-17 Servisiranje i održavanje fotokopir aparata, štampača, birotehničkih sredstava i punjenje ponera
Konkursna dokumentacija 11-18-17 Servisiranje i održavanje fotokopir aparata, štampača, birotehničkih sredstava i punjenje ponera
Odluka o dodeli ugovora 11-18-17 Servisiranje i održavanje fotokopir aparata, štampača, birotehničkih sredstava i punjenje ponera


Poziv za podnošenje ponude 11-17-17 Medicinski materijal
Konkursna dokumentacija 11-17-17 Medicinski materijal
Odluka o dodeli ugovora 11-17-17 Medicinski materijal


Poziv za podnošenje ponude 11-16-17 Štampani obrasci
Konkursna dokumentacija 11-16-17 Štampani obrasci
Odluka o dodeli ugovora 11-16-17 Štampani obrasci


Poziv za podnošenje ponude 11-15-17 Servisiranje elektromotora, pumpi i ventilatora
Konkursna dokumentacija 11-15-17 Servisiranje elektromotora, pumpi i ventilatora
Odluka o dodeli ugovora 11-15-17 Servisiranje elektromotora, pumpi i ventilatora


Poziv za podnošenje ponude 11-14-17 Reagensi za laboratoriju
Konkursna dokumentacija 11-14-17 Reagensi za laboratoriju
Odluka o dodeli ugovora 11-14-17 Reagensi za laboratoriju