Позив за подношење понуда 11-11-19 Реагенси за хематолошки бројач HORIBA MICROES ES 60
Конкурсна документација 11-11-19 Реагенси за хематолошки бројач HORIBA MICROES ES 60


Позив за подношење понуда 11-10-19 Намирнице за кухињу
Конкурсна документација 11-10-19 Намирнице за кухињу


Позив за подношење понуда 11-9-19 Услуге сервисирања и заваривања
Конкурсна документација 11-9-19 Услуге сервисирања и заваривања


Позив за подношење понуда 11-8-19 Одржавање и сервисирање лифтова
Конкурсна документација 11-8-19 Одржавање и сервисирање лифтова
Одлука о додели уговора 11-8-19 Одржавање и сервисирање лифтова


Позив за подношење понуда 11-7-19 Услуге збрињавања фармацеутског, цитотоксичног, хемијског отпада и амбалаже
Конкурсна документација 11-7-19 Услуге збрињавања фармацеутског, цитотоксичног, хемијског отпада и амбалаже
Одлука о додели уговора 11-7-19 Услуге збрињавања фармацеутског, цитотоксичног, хемијског отпада и амбалаже


Позив за подношење понуда 11-6-19 Опрема за стерилизацију
Конкурсна документација 11-6-19 Опрема за стерилизацију
Одлука о додели уговора 11-6-19 Опрема за стерилизацију


Позив за подношење понуда 11-5-19 Технички материјал
Конкурсна документација 11-5-19 Технички материјал
Одлука о додели уговора 11-5-19 Технички материјал


Позив за подношење понуде 11-4-19 Рачунарска опрема и резервни делови
Конкурсна документација 11-4-19 Рачунарска опрема и резервни делови
Одлука о додели уговора 11-4-19 Рачунарска опрема и резервни делови


Позив за подношење понуде 11-3-19 Нерегистровани лекови
Конкурсна документација 11-3-19 Нерегистровани лекови
Одлука о обустави 11-3-19 Нерегистровани лекови
Одлука о додели уговора 11-3-19 Нерегистровани лекови


Позив за подношење понуде 11-2-19 Медицински потрошни материјал за радиологију, реагенси за лабораторију и трансфузију
Конкурсна документација 11-2-19 Медицински потрошни материјал за радиологију, реагенси за лабораторију и трансфузију
Одлука о додели уговора 11-2-19 Медицински потрошни материјал за радиологију, реагенси за лабораторију и трансфузију


Позив за подношење понуде 11-1-19 Услуге одржавања информативних система
Конкурсна документација 11-1-19 Услуге одржавања информативних система
Одлука о додели уговора 11-1-19 Одржавање информативних системаП