Позив за подношење понуда 11-22-19 Замена и уградња резервних делова за апарат Magnetom Essenza/Siemens
Конкурсна документација 11-12-19 Замена и уградња резервних делова за апарат Magnetom Essenza/Siemens


Позив за подношење понуда 11-21-19 Потрошни материјал
Конкурсна документација 11-21-19 Потрошни материјал
Одлука о обустави 11-21-19 Потрошни материјал
Одлука о додели уговора 11-21-19 Потрошни материјал


Позив за подношење понуда 11-20-19 Грађевинско занатске услуге на санацији равног крова
Конкурсна документација 11-20-19 Грађевинско занатске услуге на санацији равног крова
Одлука о додели уговора 11-20-19 Грађевинско занатске услуге на санацији равног крова


Позив за подношење понуда 11-19-19 Водоводно-грађевински материјал
Конкурсна документација 11-19-19 Водоводно-грађевински материјал
Одлука о додели уговора 11-19-19 Водоводно-грађевински материјал


Позив за подношење понуда 11-18-19 Услуге поправки одржавања безбедносне опреме
Конкурсна документација 11-18-19 Услуге поправки одржавања безбедносне опреме
Одлука о додели уговора 11-18-19 Услуге поправки одржавања безбедносне опреме


Позив за подношење понуда 11-17-19 Потрошни материјал
Конкурсна документација 11-17-19 Потрошни материјал
Одлука о обустави 11-17-19 Потрошни материјал
Одлука о додели уговора 11-17-19 Потрошни материјал


Позив за подношење понуда 11-16-19 Воће и поврће
Конкурсна документација 11-16-19 Воће и поврће
Одлука о додели уговора 11-16-19 Воће и поврће


Позив за подношење понуда 11-15-19 Услуге сервисирања медицинске опреме
Конкурсна документација 11-15-19 Услуге сервисирања медицинске опреме
Одговор 11-15-19 Услуге сервисирања медицинске опреме
Измена конкурсне документације 11-15-19 Услуге сервисирања медицинске опреме
Обавештење о продужењу рока 11-15-19 Услуге сервисирања медицинске опреме
Одговор 11-15-19-2 Услуге сервисирања медицинске опреме
Одлука о додели уговора 11-15-19 Услуге сервисирања медицинске опреме


Позив за подношење понуда 11-14-19 Поштанске услуге
Конкурсна документација 11-14-19 Поштанске услуге
Одлука о додели уговора 11-14-19 Поштанске услуге


Позив за подношење понуда 11-13-19 Техничка и таблетирана со
Конкурсна документација 11-13-19 Техничка и таблетирана со
Одлука о додели уговора 11-13-19 Техничка и таблетирана со


Позив за подношење понуда 11-12-19 Медицински материјал
Конкурсна документација 11-12-19 Медицински материјал
Одлука о обустави 11-12-19 Медицински материјал
Одлука о додели уговора 11-12-19 Медицински материјал


Позив за подношење понуда 11-11-19 Реагенси за хематолошки бројач HORIBA MICROES ES 60
Конкурсна документација 11-11-19 Реагенси за хематолошки бројач HORIBA MICROES ES 60
Одлука о додели уговора 11-11-19 Реагенси за хематолошки бројач HORIBA MICROES ES 60


Позив за подношење понуда 11-10-19 Намирнице за кухињу
Конкурсна документација 11-10-19 Намирнице за кухињу
Одлука о додели уговора 11-10-19 Намирнице за кухињу


Позив за подношење понуда 11-9-19 Услуге сервисирања и заваривања
Конкурсна документација 11-9-19 Услуге сервисирања и заваривања
Одлука о додели уговора 11-9-19 Услуге сервисирања и заваривања


Позив за подношење понуда 11-8-19 Одржавање и сервисирање лифтова
Конкурсна документација 11-8-19 Одржавање и сервисирање лифтова
Одлука о додели уговора 11-8-19 Одржавање и сервисирање лифтова


Позив за подношење понуда 11-7-19 Услуге збрињавања фармацеутског, цитотоксичног, хемијског отпада и амбалаже
Конкурсна документација 11-7-19 Услуге збрињавања фармацеутског, цитотоксичног, хемијског отпада и амбалаже
Одлука о додели уговора 11-7-19 Услуге збрињавања фармацеутског, цитотоксичног, хемијског отпада и амбалаже


Позив за подношење понуда 11-6-19 Опрема за стерилизацију
Конкурсна документација 11-6-19 Опрема за стерилизацију
Одлука о додели уговора 11-6-19 Опрема за стерилизацију


Позив за подношење понуда 11-5-19 Технички материјал
Конкурсна документација 11-5-19 Технички материјал
Одлука о додели уговора 11-5-19 Технички материјал


Позив за подношење понуде 11-4-19 Рачунарска опрема и резервни делови
Конкурсна документација 11-4-19 Рачунарска опрема и резервни делови
Одлука о додели уговора 11-4-19 Рачунарска опрема и резервни делови


Позив за подношење понуде 11-3-19 Нерегистровани лекови
Конкурсна документација 11-3-19 Нерегистровани лекови
Одлука о обустави 11-3-19 Нерегистровани лекови
Одлука о додели уговора 11-3-19 Нерегистровани лекови


Позив за подношење понуде 11-2-19 Медицински потрошни материјал за радиологију, реагенси за лабораторију и трансфузију
Конкурсна документација 11-2-19 Медицински потрошни материјал за радиологију, реагенси за лабораторију и трансфузију
Одлука о додели уговора 11-2-19 Медицински потрошни материјал за радиологију, реагенси за лабораторију и трансфузију


Позив за подношење понуде 11-1-19 Услуге одржавања информативних система
Конкурсна документација 11-1-19 Услуге одржавања информативних система
Одлука о додели уговора 11-1-19 Одржавање информативних системаП