Poziv za podnošenje ponuda 11-17-19 Potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 11-17-19 Potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponuda 11-16-19 Voće i povrće
Konkursna dokumentacija 11-16-19 Voće i povrće
Odluka o dodeli ugovora 11-16-19 Voće i povrće


Poziv za podnošenje ponuda 11-15-19 Usluge servisiranja medicinske opreme
Konkursna dokumentacija 11-15-19 Usluge servisiranja medicinske opreme
Odgovor 11-15-19 Usluge servisiranja medicinske opreme
Izmena konkursne dokumentacije 11-15-19 Usluge servisiranja medicinske opreme
Obaveštenje o produženju roka 11-15-19 Usluge servisiranja medicinske opreme
Odgovor 11-15-19-2 Usluge servisiranja medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora 11-15-19 Usluge servisiranja medicinske opreme


Poziv za podnošenje ponuda 11-14-19 Poštanske usluge
Konkursna dokumentacija 11-14-19 Poštanske usluge
Odluka o dodeli ugovora 11-14-19 Poštanske usluge


Poziv za podnošenje ponuda 11-13-19 Tehnička i tabletirana so
Konkursna dokumentacija 11-13-19 Tehnička i tabletirana so
Odluka o dodeli ugovora 11-13-19 Tehnička i tabletirana so


Poziv za podnošenje ponuda 11-12-19 Medicinski materijal
Konkursna dokumentacija 11-12-19 Medicinski materijal
Odluka o obustavi 11-12-19 Medicinski materijal
Odluka o dodeli ugovora 11-12-19 Medicinski materijal


Poziv za podnošenje ponuda 11-11-19 Reagensi za hematološki brojač HORIBA MICROES ES 60
Konkursna dokumentacija 11-11-19 Reagensi za hematološki brojač HORIBA MICROES ES 60
Odluka o dodeli ugovora 11-11-19 Reagensi za hematološki brojač HORIBA MICROES ES 60


Poziv za podnošenje ponuda 11-10-19 Namirnice za kuhinju
Konkursna dokumentacija 11-10-19 Namirnice za kuhinju
Odluka o dodeli ugovora 11-10-19 Namirnice za kuhinju


Poziv za podnošenje ponuda 11-9-19 Usluge servisiranja i zavarivanja
Konkursna dokumentacija 11-9-19 Usluge servisiranja i zavarivanja
Odluka o dodeli ugovora 11-9-19 Usluge servisiranja i zavarivanja


Poziv za podnošenje ponuda 11-8-19 Održavanje i servisiranje liftova
Konkursna dokumentacija 11-8-19 Održavanje i servisiranje liftova
Odluka o dodeli ugovora 11-8-19 Održavanje i servisiranje liftova


Poziv za podnošenje ponuda 11-7-19 Usluge zbrinjavanja farmaceutskog, citotoksičnog, hemijskog otpada i ambalaže
Konkursna dokumentacija 11-7-19 Usluge zbrinjavanja farmaceutskog, citotoksičnog, hemijskog otpada i ambalaže
Odluka o dodeli ugovora 11-7-19 Usluge zbrinjavanja farmaceutskog, citotoksičnog, hemijskog otpada i ambalaže


Poziv za podnošenje ponuda 11-6-19 Oprema za sterilizaciju
Konkursna dokumentacija 11-6-19 Oprema za sterilizaciju
Odluka o dodeli ugovora 11-6-19 Oprema za sterilizaciju


Poziv za podnošenje ponuda 11-5-19 Tehnički materijal
Konkursna dokumentacija 11-5-19 Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora 11-5-19 Tehnički materijal


Poziv za podnošenje ponude 11-4-19 Računarska oprema i rezervni delovi
Konkursna dokumentacija 11-4-19 Računarska oprema i rezervni delovi
Odluka o dodeli ugovora 11-4-19 Računarska oprema i rezervni delovi


Poziv za podnošenje ponude 11-3-19 Neregistrovani lekovi
Konkursna dokumentacija 11-3-19 Neregistrovani lekovi
Odluka o obustavi 11-3-19 Neregistrovani lekovi
Odluka o dodeli ugovora 11-3-19 Neregistrovani lekovi


Poziv za podnošenje ponude 11-2-19 Medicinski potrošni materijal za radiologiju, reagensi za laboratoriju i transfuziju
Konkursna dokumentacija 11-2-19 Medicinski potrošni materijal za radiologiju, reagensi za laboratoriju i transfuziju
Odluka o dodeli ugovora 11-2-19 Medicinski potrošni materijal za radiologiju, reagensi za laboratoriju i transfuziju


Poziv za podnošenje ponude 11-1-19 Usluge održavanja informativnih sistema
Konkursna dokumentacija 11-1-19 Usluge održavanja informativnih sistema
Odluka o dodeli ugovora 11-1-19 Održavanje informativnih sistemaP