Позив за подношење понуде 11-37-18 Контрола безбедности хране и воде
Конкурсна документација 11-37-18 Контрола безбедности хране и воде
Измена конкурсне документације 11-37-18 Контрола безбедности хране и воде
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 11-37-18 Контрола безбедности хране и воде
Одлука о додели уговора 11-37-18 Контрола безбедности хране и воде


Позив за подношење понуде 11-36-18 РТГ цев на апарату “Shimadzu”
Конкурсна документација 11-36-18 РТГ цев на апарату “Shimadzu” 
Одговор на питање 11-36-18 РТГ цев на апарату “Shimadzu”
Одлука о додели уговора 11-36-18 РТГ цев на апарату “Shimadzu”


Позив за подношење понуде 11-36-18 Канцеларијски потрошни материјал
Конкурсна документација 11-36-18 Канцеларијски потрошни материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума 11-36-18 Канцеларијски потрошни материјал


Позив за подношење понуде 11-35-18 Услуге одржавања и сервисирања информационог система на радиологији
Конкурсна документација 11-35-18 Услуге одржавања и сервисирања информационог система на радиологији
Одлука о додели уговора 11-35-18 Услуге одржавања и сервисирања информационог система на радиологији


Позив за подношење понуде 11-34-18 Технички материјал
Конкурсна документација 11-34-18 Технички материјал
Одлука о додели уговора 11-34-18 Технички материјал


Позив за подношење понуде 11-33-18 Унутрашњи фиксатори по Митковићу
Конкурсна документација 11-33-18 Унутрашњи фиксатори по Митковићу
Одлука о додели уговора 11-33-18 Унутрашњи фиксатори по Митковићу


Позив за подношење понуде 11-32-18 Услуге дератизације и  дезинсекције
Конкурсна документација 11-32-18 Услуге дератизације и дезинсекције
Конкурсна документација 11-32-18 Услуге дератизације и дезинсекције


Позив за подношење понуде 11-31-18 Санитетски потрошни материјал
Конкурсна документација 11-31-18 Санитетски потрошни материјал
Измена конкурсне документације 11-31-18 Санитетски потрошни материјал
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава – 11-31-18 Санитетски потрошни материјал
Измена конкурсне документације ЈНМБ бр. 11-31-18 Санитетски потрошни материјал
Одговор на постављено питање 11-31-18 Санитетски потрошни материјал
Обавештење о обустави поступка Јавне набавке 11-31-18 – Санитетски потрошни материјал
Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 11-31-18 – Санитетски потрошни материјал


Позив за подношење понуде 11-30-18 Hirurške mrežice i tot trake 
Конкурсна документација 11-30-18 Hirurške mrežice i tot trake
Одлука о закључењу оквирног споразума 11-30-18 Hirurške mrežice i tot trake


Позив за подношење понуде 11-28-18 Сервисирање медицинске опреме
Конкурсна документација 11-28-18 Сервисирање медицинске опреме
Одговор на постевљена питања 11-28-18 Сервисирање медицинске опреме
Обавештење о продужењу рока 11-28-18 Сервисирање медицинске опреме
Измена конкурсне документације 11-28-18 Сервисирање медицинске опреме
Одговор на постављенo питањe 11-28-18 Сервисирање медицинске опреме
Одговор на постављена питања 11-28-18-1 Сервис медицинске опреме
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 11-28-18-1 Сервис медицинске опреме
Измена конкурсне документације 11-28-18-1 Сервис медицинске опреме
Измена конкурсне документације 11-28-18-1 Одлука о обустави ЈНМВ бр 11-28/18 – Сервисирање медицинске опреме
Измена конкурсне документације 11-28-18-1 Одлука о закључењу Оквирног споразума ЈНМВ бр. 11-28-18 – Сервисирање медицинске опреме


Позив за подношење понуде 11-29-18 Нерегистровани лекови
Конкурсна документација 11-29-18 Нерегистровани лекови
Одлука о додели уговора 11-29-18 Нерегистровани лекови


Позив за подношење понуде 11-27-18 Воће и поврће
Конкурсна документација 11-27-18 Воће и поврће
Одлука о додели уговора 11-27-18 Воће и поврће


Позив за подношење понуде 11-26-18 Унутрашњи фиксатори по Митковићу
Конкурсна документација 11-26-18 Унутрашњи фиксатори по Митковићу
Одлука о додели уговора 11-26-18 Унутрашњи фиксатори по Митковићу


Позив за подношење понуде 11-25-18 Штампани обрасци
Конкурсна документација 11-25-18 Штампани обрасци
Одлука о додели уговора 11-25-18 Штампани обрасци


Позив за подношење понуде 11-24-18 – Нисконапонски прекидачи
Конкурсна документација 11-24-18 – Нисконапонски прекидачи
Одговор на питање 11-24-18 – Нисконапонски прекидачи
Одлука о закључењу оквирног споразума 11-24-18 Нисконапонски прекидачи


Позив за подношење понуде 11-23-18 Преправка опреме за стерилизацију
Конкурсна документација 11-23-18 Преправка опреме за стерилизацију
Одговор на питање 11-23-18 Преправка опреме за стерилизацију
Одлука о закључењу оквирног споразума 11-23-18 Поправка опреме за стерилизацију


Позив за подношење понуде 11-22-18 Лекови
Конкурсна документација 11-22-18 Лекови
Одлука о додели уговора ЈНМВ 11-22-18 Лекови
Одлука о обустави ЈНМВ 11-22-18 Лекови


Позив за подношење понуде 11-21-18 Услуге фиксне телефоније
Конкурсна документација 11-21-18 Услуге фиксне телефоније
Обавештење о продужењу рока за подношење пријаве 11-21-18 Услуге фиксне телефоније
Измењена конкурсна документација 11-21-18 Услуге фиксне телефоније


Позив за подношење понуде 11-20-18 Услуге обавезног годишњег сервисирања
Конкурсна документација 11-20-18 Услуге обавезног годишњег сервисирања
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 11-20-18 Услуге обавезног годишњег сервисирања
Одлука о закључењу оквирног споразума 11-20-18 Услуге обавезног годишњег сервисирања


Одлука о обустави ЈНМВ бр. 11-19-18 Услуге обавезног годишњег сервисирањаОдлука о закључењу оквирног споразума ЈНМВ 11-19-18 Услуге обавезног годишњег сервисирања
Позив за подношење понуде 11-19-18 Услуге обавезног годишњег сервисирања
Конкурсна документација 11-19-18 Услуге обавезног годишњег сервисирања


Позив за подношење понуде 11-18-18 Услуге сервисирања и одржавања фотокопир апарата,штампача,биротехничких средстава и пуњење тонера
Конкурсна документација 11-18-18 Услуге сервисирања и одржавања фотокопир апарата,штампача,биротехничких средстава и пуњење тонера
Одлука о додели уговора 11-18-18 Услуге сервисирања и одржавања фотокопир апарата,штампача,биротехничких средстава и пуњење тонера


Позив за подношење понуде 11-17-18 Ултрасижн кабал
Конкурсна документација 11-17-18 Ултрасижн кабал
Одлука о закључењу оквирног споразума 11-17-18 Ultrasižn kabal


Позив за подношење понуде 11-16-18 Medicinski materijal
Kонкурсна документација  11-16-18 Medicinski materijal
Измењена конкурска документација 11-16-18 Medicinski materijal
Обавештење о продужењу рока за пријаву 11-16-18 Medicinski materijal
Одлука о додели уговора 11-16-18 Medicinski materijal


Позив за подношење понуде 11-15-18  Услуге уређења простора за постављање скенера 
Kонкурсна документација 11-15-18 Услуге уређења простора за постављање скенера 
Услуге уређења простора за постављање скенера 11-15-18 Одлука о закључењу оквирног споразума


Одлука о обустави ЈНМВ бр 11-14-18 Лекови
Одлука о додели уговора ЈНМВ бр 11-14-18 Лекови
Позив за подношење понуде 11-15-18 Лекови
Конкурсна документација 11-14-18 Лекови


Одлука о додели уговора 11-13-18 Поштанске услуге
Позив за подношење понуде 11-13-18 Поштанске услуге
Конкурсна документација 11-13-18 Поштанске услуге


Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 11-9-18 Намирнице за кухињу
Позив за подношење понуде 11-9-18 Намирнице за кухињу
Конкурсна документација 11-9-18 Намирнице за кухињу


Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 11-8-18 Воће и повраће
Позив за подношење понуде 11-8-18 Воће и поврће
Конкурсна документација 11-8-18 Воће и поврће


Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 11-6-18 Рендген цев
Измена – Конкурсне документације 11-6-18 Рендген цев 0,612P364DK-85 Tube, за апарат за дигитални рендген RadSpeedCH200M произвођача Shimadzu
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава 11-6-18 Рендген цев 0,612P364DK-85 Tube ,за апарат за дигитални рендгенRadSpeedCH200M произвођача Shimadzu
Конкурсна документација 11-6-18 Рендген цев 0,612P364DK-85 Tube


Одлука о закључењу Оквирног споразума ЈНМВ бр. 11-5-18 Сервисирање медицинске опреме
Обавештењео обустави поступка  јавне набавке 11-5-18 Сервисирање медицинске опреме
Одговор на питања ЈНМВ бр. 11-5-18 Сервисирање медицинске опреме
Позив за подношење понуде 11-5-18 Сервисирање медицинске опреме
Конкурсна документација 11-5-18 Сервисирање медицинске опреме


Одлука о доделиуговора ЈНМВ бр. 11-4-18 Канцеларијски потрошни материјал
Измена конкурсне документације 11-4-18 Канцеларијски потрошни материјал
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава 11-4-18 Канцеларијски потрошни материјал
Одговор на питање ЈНМВ бр.11-4-18 Канцеларијски потрошни материјал
Одговори на питања ЈНМВ бр. 11-4-18 Канцеларијски потрошни материјал
Позив за подношење понуде 11-4-18 Канцеларијски потрошни материјал
Конкурсна документација 11-4-18 Канцеларијски потрошни материјал


Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 11-3-18 Нерегистровани лекови
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 11-3-18 Нерегистровани лекови
Одлука о обустави јнмв БР. 11-3-18 Нерегистровани лекови
Измена конкурсне документације ЈНМВ бр. 11-3-18 Нерегистровани лекови
Обавештењео продужењу рока за подношење понуда-пријава 11-3-18 Нерегистровани лекови
Измена Конкурсне докунментације ЈНМВ бр. 11-3-18 Нерегистровани лекови
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава 11-3-18 Нерегистровани лекови
Позив за подношење понуде 11-3-18 Нерегистровани лекови
Конкурсна документација 11-3-18  Нерегистровани лекови


Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 11-1-18 Техничка и таблетирана со
Измена конкурсне документацијe 11-1-18-2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава
Измена  конкурсне докумантација 11-1-18
Позив за подношење понуде -11-1-18 Техничка и таблетирана со
Конкурсна документација 11-1-18 Техничка и таблетирана со


Позив за подношење понуде 11-2-18 Услуге одржавања информативних система
Конкурсна документација 11-2-18 Услуге одржавања информативних система