Poziv za podnošenje ponude 11-37-18 Kontrola bezbednosti hrane i vode
Konkursna dokumentacija 11-37-18 Kontrola bezbednosti hrane i vode
Izmena konkursne dokumentacije 11-37-18 Kontrola bezbednosti hrane i vode
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 11-37-18 Kontrola bezbednosti hrane i vode
Odluka o dodeli ugovora 11-37-18 Kontrola bezbednosti hrane i vode


Poziv za podnošenje ponude 11-36-18 RTG cev na aparatu “Shimadzu”
Konkursna dokumentacija 11-36-18 RTG cev na aparatu “Shimadzu” 
Odgovor na pitanje 11-36-18 RTG cev na aparatu “Shimadzu”
Odluka o dodeli ugovora 11-36-18 RTG cev na aparatu “Shimadzu”


Poziv za podnošenje ponude 11-36-18 Kancelarijski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 11-36-18 Kancelarijski potrošni materijal
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11-36-18 Kancelarijski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponude 11-35-18 Usluge održavanja i servisiranja informacionog sistema na radiologiji
Konkursna dokumentacija 11-35-18 Usluge održavanja i servisiranja informacionog sistema na radiologiji
Odluka o dodeli ugovora 11-35-18 Usluge održavanja i servisiranja informacionog sistema na radiologiji


Poziv za podnošenje ponude 11-34-18 Tehnički materijal
Konkursna dokumentacija 11-34-18 Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora 11-34-18 Tehnički materijal


Poziv za podnošenje ponude 11-33-18 Unutrašnji fiksatori po Mitkoviću
Konkursna dokumentacija 11-33-18 Unutrašnji fiksatori po Mitkoviću
Odluka o dodeli ugovora 11-33-18 Unutrašnji fiksatori po Mitkoviću


Poziv za podnošenje ponude 11-32-18 Usluge deratizacije i  dezinsekcije
Konkursna dokumentacija 11-32-18 Usluge deratizacije i dezinsekcije
Konkursna dokumentacija 11-32-18 Usluge deratizacije i dezinsekcije


Poziv za podnošenje ponude 11-31-18 Sanitetski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 11-31-18 Sanitetski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 11-31-18 Sanitetski potrošni materijal
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava – 11-31-18 Sanitetski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije JNMB br. 11-31-18 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor na postavljeno pitanje 11-31-18 Sanitetski potrošni materijal
Obaveštenje o obustavi postupka Javne nabavke 11-31-18 – Sanitetski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 11-31-18 – Sanitetski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponude 11-30-18 Hirurške mrežice i tot trake 
Konkursna dokumentacija 11-30-18 Hirurške mrežice i tot trake
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11-30-18 Hirurške mrežice i tot trake


Poziv za podnošenje ponude 11-28-18 Servisiranje medicinske opreme
Konkursna dokumentacija 11-28-18 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor na postevljena pitanja 11-28-18 Servisiranje medicinske opreme
Obaveštenje o produženju roka 11-28-18 Servisiranje medicinske opreme
Izmena konkursne dokumentacije 11-28-18 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor na postavljeno pitanje 11-28-18 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor na postavljena pitanja 11-28-18-1 Servis medicinske opreme
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 11-28-18-1 Servis medicinske opreme
Izmena konkursne dokumentacije 11-28-18-1 Servis medicinske opreme
Izmena konkursne dokumentacije 11-28-18-1 Odluka o obustavi JNMV br 11-28/18 – Servisiranje medicinske opreme
Izmena konkursne dokumentacije 11-28-18-1 Odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma JNMV br. 11-28-18 – Servisiranje medicinske opreme


Poziv za podnošenje ponude 11-29-18 Neregistrovani lekovi
Konkursna dokumentacija 11-29-18 Neregistrovani lekovi
Odluka o dodeli ugovora 11-29-18 Neregistrovani lekovi


Poziv za podnošenje ponude 11-27-18 Voće i povrće
Konkursna dokumentacija 11-27-18 Voće i povrće
Odluka o dodeli ugovora 11-27-18 Voće i povrće


Poziv za podnošenje ponude 11-26-18 Unutrašnji fiksatori po Mitkoviću
Konkursna dokumentacija 11-26-18 Unutrašnji fiksatori po Mitkoviću
Odluka o dodeli ugovora 11-26-18 Unutrašnji fiksatori po Mitkoviću


Poziv za podnošenje ponude 11-25-18 Štampani obrasci
Konkursna dokumentacija 11-25-18 Štampani obrasci
Odluka o dodeli ugovora 11-25-18 Štampani obrasci


Poziv za podnošenje ponude 11-24-18 – Niskonaponski prekidači
Konkursna dokumentacija 11-24-18 – Niskonaponski prekidači
Odgovor na pitanje 11-24-18 – Niskonaponski prekidači
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11-24-18 Niskonaponski prekidači


Poziv za podnošenje ponude 11-23-18 Prepravka opreme za sterilizaciju
Konkursna dokumentacija 11-23-18 Prepravka opreme za sterilizaciju
Odgovor na pitanje 11-23-18 Prepravka opreme za sterilizaciju
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11-23-18 Popravka opreme za sterilizaciju


Poziv za podnošenje ponude 11-22-18 Lekovi
Konkursna dokumentacija 11-22-18 Lekovi
Odluka o dodeli ugovora JNMV 11-22-18 Lekovi
Odluka o obustavi JNMV 11-22-18 Lekovi


Poziv za podnošenje ponude 11-21-18 Usluge fiksne telefonije
Konkursna dokumentacija 11-21-18 Usluge fiksne telefonije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijave 11-21-18 Usluge fiksne telefonije
Izmenjena konkursna dokumentacija 11-21-18 Usluge fiksne telefonije


Poziv za podnošenje ponude 11-20-18 Usluge obaveznog godišnjeg servisiranja
Konkursna dokumentacija 11-20-18 Usluge obaveznog godišnjeg servisiranja
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 11-20-18 Usluge obaveznog godišnjeg servisiranja
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11-20-18 Usluge obaveznog godišnjeg servisiranja


Odluka o obustavi JNMV br. 11-19-18 Usluge obaveznog godišnjeg servisiranjaOdluka o zaključenju okvirnog sporazuma JNMV 11-19-18 Usluge obaveznog godišnjeg servisiranja
Poziv za podnošenje ponude 11-19-18 Usluge obaveznog godišnjeg servisiranja
Konkursna dokumentacija 11-19-18 Usluge obaveznog godišnjeg servisiranja


Poziv za podnošenje ponude 11-18-18 Usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparata,štampača,birotehničkih sredstava i punjenje tonera
Konkursna dokumentacija 11-18-18 Usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparata,štampača,birotehničkih sredstava i punjenje tonera
Odluka o dodeli ugovora 11-18-18 Usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparata,štampača,birotehničkih sredstava i punjenje tonera


Poziv za podnošenje ponude 11-17-18 Ultrasižn kabal
Konkursna dokumentacija 11-17-18 Ultrasižn kabal
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11-17-18 Ultrasižn kabal


Poziv za podnošenje ponude 11-16-18 Medicinski materijal
Konkursna dokumentacija  11-16-18 Medicinski materijal
Izmenjena konkurska dokumentacija 11-16-18 Medicinski materijal
Obaveštenje o produženju roka za prijavu 11-16-18 Medicinski materijal
Odluka o dodeli ugovora 11-16-18 Medicinski materijal


Poziv za podnošenje ponude 11-15-18  Usluge uređenja prostora za postavljanje skenera 
Konkursna dokumentacija 11-15-18 Usluge uređenja prostora za postavljanje skenera 
Usluge uređenja prostora za postavljanje skenera 11-15-18 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma


Odluka o obustavi JNMV br 11-14-18 Lekovi
Odluka o dodeli ugovora JNMV br 11-14-18 Lekovi
Poziv za podnošenje ponude 11-15-18 Lekovi
Konkursna dokumentacija 11-14-18 Lekovi


Odluka o dodeli ugovora 11-13-18 Poštanske usluge
Poziv za podnošenje ponude 11-13-18 Poštanske usluge
Konkursna dokumentacija 11-13-18 Poštanske usluge


Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 11-9-18 Namirnice za kuhinju
Poziv za podnošenje ponude 11-9-18 Namirnice za kuhinju
Konkursna dokumentacija 11-9-18 Namirnice za kuhinju


Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 11-8-18 Voće i povraće
Poziv za podnošenje ponude 11-8-18 Voće i povrće
Konkursna dokumentacija 11-8-18 Voće i povrće


Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 11-6-18 Rendgen cev
Izmena – Konkursne dokumentacije 11-6-18 Rendgen cev 0,612P364DK-85 Tube, za aparat za digitalni rendgen RadSpeedCH200M proizvođača Shimadzu
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava 11-6-18 Rendgen cev 0,612P364DK-85 Tube ,za aparat za digitalni rendgenRadSpeedCH200M proizvođača Shimadzu
Konkursna dokumentacija 11-6-18 Rendgen cev 0,612P364DK-85 Tube


Odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma JNMV br. 11-5-18 Servisiranje medicinske opreme
Obaveštenjeo obustavi postupka  javne nabavke 11-5-18 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor na pitanja JNMV br. 11-5-18 Servisiranje medicinske opreme
Poziv za podnošenje ponude 11-5-18 Servisiranje medicinske opreme
Konkursna dokumentacija 11-5-18 Servisiranje medicinske opreme


Odluka o dodeliugovora JNMV br. 11-4-18 Kancelarijski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 11-4-18 Kancelarijski potrošni materijal
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava 11-4-18 Kancelarijski potrošni materijal
Odgovor na pitanje JNMV br.11-4-18 Kancelarijski potrošni materijal
Odgovori na pitanja JNMV br. 11-4-18 Kancelarijski potrošni materijal
Poziv za podnošenje ponude 11-4-18 Kancelarijski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 11-4-18 Kancelarijski potrošni materijal


Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 11-3-18 Neregistrovani lekovi
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 11-3-18 Neregistrovani lekovi
Odluka o obustavi jnmv BR. 11-3-18 Neregistrovani lekovi
Izmena konkursne dokumentacije JNMV br. 11-3-18 Neregistrovani lekovi
Obaveštenjeo produženju roka za podnošenje ponuda-prijava 11-3-18 Neregistrovani lekovi
Izmena Konkursne dokunmentacije JNMV br. 11-3-18 Neregistrovani lekovi
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava 11-3-18 Neregistrovani lekovi
Poziv za podnošenje ponude 11-3-18 Neregistrovani lekovi
Konkursna dokumentacija 11-3-18  Neregistrovani lekovi


Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 11-1-18 Tehnička i tabletirana so
Izmena konkursne dokumentacije 11-1-18-2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava
Izmena  konkursne dokumantacija 11-1-18
Poziv za podnošenje ponude -11-1-18 Tehnička i tabletirana so
Konkursna dokumentacija 11-1-18 Tehnička i tabletirana so


Poziv za podnošenje ponude 11-2-18 Usluge održavanja informativnih sistema
Konkursna dokumentacija 11-2-18 Usluge održavanja informativnih sistema