U skladu sa planom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, od 11. do 29. marta 2019. godine Opšta bolnica ”Studenica” organizuje preventivne preglede sluha.

Pregledi će se obavljati u periodu od 17:00 do 19:00 časova, u ORL ambulanti na drugom spratu Poliklinike.

Pozivamo sve zainteresovane, bez obzira da li imaju regulisano zdravstveno osiguranje, da provere svoj sluh.