Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan se obeležava širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o velikom društvenom problemu koji predstavlja, pre svega, ilegalna droga i za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Slogan kampanje za 2019. godinu je ”Zdravstvo i pravosuđe za suzbijanje droga” (Health for Justice. Justice for Health) i ima za cilj da naglasi značaj saradnje zdravstvenog i pravosudnog sistema, jer efektivni odgovori na probleme povezane sa drogom nisu mogući bez multisektorske saradnje. Ovo podrazumeva saradnju različitih sektora, kao što su zdravstvo, policija, pravosudni organi, socijalna zaštita, prosveta, ali i drugi sektori i organizacije. Samo kroz zajedničke aktivnosti svih sektora i organizacija moguće je obezbediti integrisana rešenja u skladu sa međunarodnmim konvencijama za kontrolu droga, zaštitu ljudskih prava i ciljevima održivog razvoja.

U Srbiji, mreža Instituta/ Zavoda za javno zdravlje sa partnerima svake godine obeležava 26. juni – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, organizovanjem različitih aktivnosti kao što su javne manifestacije, predavanja i tribine za roditelje, decu, priprema i/ili distribucija informativnog materijala za stanovništvo. Sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva i medijima.

Značajno je učešće škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje zloupotrebe droga. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanju Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga i unapređenju javnog zdravlja.