DOPREMLJEN KONTEJNER ZA TRIJAŽNU AMBULANTU

DOPREMLJEN KONTEJNER ZA TRIJAŽNU AMBULANTU
Od sredstava koje je donirala Evropska Unija, a u saradnji sa Vladom Republike Srbije, kupljeno je 100 kontejnera za zdravstvene ustanove u kojima će se formirati trijažne ambulante. Nabavku je sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, a u okviru ove donacije su opredeljena i sredstva za nabavku testova, medicinske i laboratorijske opreme. Jedan kontejner iz ove donacije, stigao je juče u Kraljevo i postavljen je ispred Internističkog odseka ...