Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama – 5. maj posvećen medicinskim sestrama i babicama

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama – 5. maj posvećen medicinskim sestrama i babicama
Danas se, pod posebnim okolonostima borbe  sa epidemijom COVID-19, obeležava 5. maj - Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama u okviru Globalne kampanje higijene ruku SZO ''Sačuvajte živote – operite svoje ruke''. Ove godine, posebna pažnja je  usmerena na centralnu ulogu koju imaju medicinske sestre i babice u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene zaštite, čiste nege i higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Medicinske sestre i drugi zdravstven...