IZVEŠTAJ SA III NACIONALNOG SIMPOZIJUMA ODRŽANOG U NOVOM PAZARU ”EMROVIĆ RAJ” U  PERIODU OD 24 – 27.06.2021.GODINE

Pandemija virusa Kovid-19 je svuda u svetu, pa i u našoj zemlji, zaustavila redovne aktivnosti, a borba za svaki život odložila sve planove i dogovore.

Duboko verujemo da smo najteže prebrodili, da se stvaraju mogućnosti da nastavimo tamo gde smo stali početkom 2020.godine. Verujemo da ćemo ostvariti sve planove,  potpisati nove sporazume o saradnji, proglasiti još zaslužno počasnih članova UUMSZTRS,  graditi našu stručnu asocijaciju i radovati se novim radnim druženjima i novim uspesima naše Unije.

Ponosno mogu da kažem, da naša Unija, zahvaljujući visokom profesionalizmu svakog našeg člana, velikoj podršci  saradnika iz obrazovnih, zdravstvenih i drugih relevantnih institucija, svakodnevno unapređuje sestrinsku praksu koja je prepoznatljiva po stručnom i etičkom delovanju.

Rad u plenumu na III Nacionalnom  Simpozijumu  podržala je kompanija Lohmann & Rauscher na čemu smo veoma zahvalni .

   III Simpozijum Unije udruženja  akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije

Broj odluke Zdravstvenog saveta Srbije: 153-01- 00188/2021-01

od 18.05.2021. godine

Broj akreditacije: D-1-270/21

III Simpozijum Unije udruženja  akreditovan je za:

 • Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
 • Lekare
 • Stomatologe
 • Farmaceute
 • Lekare specijaliste medicinske biohemije

Simpozijum je obrađivao teme :

 • Interprofesionalni pristup u tretmanu hroničnih rana
 • Sestrinsko- medicinski problemi u tretmanu hroničnih rana (rano prepoznavanje znakova i simptoma, preduzimanje preventivnih intervencija, pravovremeno informisanje, vođenje dokumentacije zdravstvene nege)
 • Medicinski tretman hroničnih rana
 • Dijagnoze nege visokog rizika, skale za procenu rizika
 • Standardizovane procedure u tretmanu hroničnih rana
 • Individualni pristup u zbrinjavanju bolesnika – primena holističkog pristupa
 • Slobodne teme.

Medicinske sestre OB ”Studenica” i Doma zdravlja Kraljevo su uzele aktivno i pasivno učešće na Simpozijumu.

Predavači  u plenarnoj tematici ”Interprofesionalni pristup u tretmanu hroničnih rana” sa temom Kolaborativni pristup  pri tretmanu hirurških rana  su bili dr Ivica Zarev, hirurg i Dragan Martinović strukovni medicinski tehničar u OB ”Studenica” Kraljevo (prikaz slučaja u O ”Studenica”) i ovim putem im se zahvaljujem .

U sesiji poster prezentacija svoj rad je prezentovala koleginica Olga Planić, ovo je ujedno je i nagrađen rad.

U sesiji usmenih prezentacija rad je prezentovala koleginica Katarina Kosovac, čiji  rad je, uz još dva rada koleginica iz Beograda, nagrađen.

Na Simpozijumu je bilo 117 učesnika iz Srbije i kolege iz Bosne i Hercegovine.

Zaključak Simpozijuma je :

Formirati komisiju za izradu stručno metodološkog uputstva u tretmanu hroničnih rana.

Prijatan ambijent i ljubazno osoblje su učinili da  ovo naše druženje bude još prijatnije.

Marija Mijajlović

Zamenik predsednika Unije medicinskih sestara

i zdravstvenih tehničara Republike Srbije