Општа болница “Студеница” Краљево
Југ Богданова 110, Краљево
Подрачун број: 840-870661-64

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Стање средстава на рачуну на дан: 18.02.2019 3,282,064.12
Стање претходног дана  14.02.2019. 19,763,386.10
Уплате РФЗО на дан  18.02..2019 681,708.33
Уплате од партиципације на дан  18.02..2019 95,746.00
Остале уплате на дан 18.02.2019.  
УКУПНО УПЛАЋЕНО: 777,454.33
   
   
ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ ПО НАМЕНАМА НА ДАН 18.02.2019.  
ЛЕКОВИ У ЗУ 4,736,416.67
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 4,741,791.66
ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 902,875.00
ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО 429,125.00
ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ 139,500.00
КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ 329,666.67
ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (осим епоетина) 862,110.15
СУДСКА МЕДИЦИНА  
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ  
ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе) 991,500.00
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији)  
ПЕЈСМЕЈКЕРИ И  ЕЛЕКТРОДЕ 159,333.33
СТЕНТОВИ  
ГРАФТОВИ 2,583.33
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало) 349,458.33
ЕНЕРГЕНТИ  
ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 844,708.33
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 2,769,708.34
OБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ЗА УСЛУГЕ ФАКТУРИСАНЕ ПОРЕД ПРЕДРАЧУНА  
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ  
УКУПНО: 17,258,776.81