Општа болница “Студеница” Краљево
Југ Богданова 110, Краљево
Подрачун број: 840-870661-64

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Стање средстава на рачуну на дан: 13.12.2018. 5,239,022.36
Стање претходног дана 12.12.2018. 5,190,178.36
Уплате РФЗО на дан  13.12.2018
Уплате од партиципације на дан  13.12.2018 33,404.00
Остале уплате на дан 13.12.2018. 15,440.00
УКУПНО УПЛАЋЕНО: 48,844.00
ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ ПО НАМЕНАМА НА ДАН 10.12.2018
ЛЕКОВИ У ЗУ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА
ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО
ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ
КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ
ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (осим епоетина)
СУДСКА МЕДИЦИНА
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ
ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе)
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији) 0.00
ПЕЈСМЕЈКЕРИ И  ЕЛЕКТРОДЕ
СТЕНТОВИ 0.00
ГРАФТОВИ
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)
ЕНЕРГЕНТИ 0.00
ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
OБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ЗА УСЛУГЕ ФАКТУРИСАНЕ ПОРЕД ПРЕДРАЧУНА 0.00
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ 0.00
УКУПНО: 0.00