Dr Dimitrije Nešić,
ortopedski hirurg-traumatolog u penziji

(1940 – 2022)

Dr Dimitrije Nešić je rođen 09.08.1940. godine u Zaječaru. Medicinski fakultet je završio u Beogradu, kao i specijalizaciju iz ortopedije sa traumatologijom, 1974. godine. Kao mlad lekar specijalista bio je veoma zainteresovan za razvoj Službe za ortopediju i sopstveno usavršavanje. Od 1979. do 1984. godine radio je u Centru za rehabilitaciju u Mataruškoj Banji. Nakon toga, vraća se u Zdravstveni centar ”Studenica”, gde je u redovan rad uvrstio ugradnju proteza kuka, kolena i mnoge druge procedure. Penzionisan je 2005. godine, kao načelnik Službe za ortopediju.

Dr Nešić je bio otac trojice sinova.

Sahrana dr Dimitrija Nešića će se obaviti danas u 13 časova, na Starom groblju u Kraljevu.