Osoba zadužena za zaštitu podataka o ličnosti je Dragana Petrović, broj telefona: 036/301-656 i 060/568-2819.
Email adresa: z.podatakakv@gmail.com