Национални симпозијум – Нове вакцине у програму имунизације
Здравствени центар Студеница (ресторан хируршког блока), Краљево
8.6.2018. год.

Програм је акредитован (ев. број А-1-1164/18) од стране Здравственог савета Србије са 4 бода за учеснике (лекари, педијатри, епидемиолози, инфектолози, општа медицина…)

Сатница Тема Метод обуке Предавач
  9:00-9:30 Регистрација учесника
  9:30-10:00 Улазни тест
10:00-10:45 Обавезна и препоручена имунизација-унапређење програма имунизације Предавање Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић
10:45-11:00 Дискусија Рад у пленуму Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић
11:00-11:45 Обавезна имунизација против обољења изазваних стрептококом пнеумоније Предавање Др Горанка Лончаревић
11:45-12:00 Дискусија Рад у пленуму Др Горанка Лончаревић
12:00-12:30 Пауза
12:30-13:15 Епидемиологија и превенција варичеле Предавање Др сц. мед. Милена Каназир
13:15-13:30 Дискусија Рад у пленуму Др сц. мед. Милена Каназир
13:30-14:15 Примарна превенција обољења изазваних хуманим папилома вирусима Предавање Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић
14:15-14:30 Дискусија Рад у пленуму Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић
14:30-15:15 Механизми имунског одговора на вакцине Предавање Проф. др Милош Марковић
15:15-15:30 Дискусија Рад у пленуму Проф. др Милош Марковић
15:30-15:45 Пауза
15:45-16:15 Провера стечених знања
16:15-16:45 Евалуација програма, подела сертификата

У организацији Синдиката лекара и фармацеута, у среду, 25.04.2018. године у 13:00 часова, у ресторану хируршке болнице ће се одржати предавање на тему ”Савремени етиопатогенетски, дијагностички и терапијски аспекти појединих едематозних стања”, по следећем програму:
1. ”ОСНОВНИ ЕТИОПАТОГЕНЕТСКИ МЕХАНИЗМИ НАСТАНКА ЕДЕМА И ЊИХОВА СПЕЦИФИЧНОСТ У ПОЈЕДИНИМ ЕДЕМАТОЗНИМ СТАЊИМА” проф. др Соња Раденковић;
2. ”ЕДЕМИ У БОЛЕСТИМА БУБРЕГА – ДА ЛИ СМО УВЕК НА ПРИНЦИПИМА ЕТИОПАТОГЕНЕТСКИ УСЛОВЉЕНЕ ТЕРАПИЈЕ” доц. др Дијана Стојановић;
3.”НАЈНОВИЈА САЗНАЊА О ПАТОГЕНЕТСКИМ МЕХАНИЗМИМА НАСТАНКА ЕДЕМА У БОЛЕСТИМА СРЦА И КРВОТОКА” проф. др Соња Раденковић;
4. ”ЕДЕМИ У ТРУДНОЋИ – ОД СИМПТОМА ДО БОЛЕСТИ” др Владан Станковић;

Предавање је акредитовано за лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 6 бодова;
За чланове Синдиката лекара и фармацеута предавање је бесплатно, а за остале котизација износи 1000 динара.