Nacionalni simpozijum – Nove vakcine u programu imunizacije
Zdravstveni centar Studenica (restoran hirurškog bloka), Kraljevo
8.6.2018. god.

Program je akreditovan (ev. broj A-1-1164/18) od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 4 boda za učesnike (lekari, pedijatri, epidemiolozi, infektolozi, opšta medicina…)

Satnica Tema Metod obuke Predavač
  9:00-9:30 Registracija učesnika
  9:30-10:00 Ulazni test
10:00-10:45 Obavezna i preporučena imunizacija-unapređenje programa imunizacije Predavanje Prof. dr Darija Kisić Tepavčević
10:45-11:00 Diskusija Rad u plenumu Prof. dr Darija Kisić Tepavčević
11:00-11:45 Obavezna imunizacija protiv oboljenja izazvanih streptokokom pneumonije Predavanje Dr Goranka Lončarević
11:45-12:00 Diskusija Rad u plenumu Dr Goranka Lončarević
12:00-12:30 Pauza
12:30-13:15 Epidemiologija i prevencija varičele Predavanje Dr sc. med. Milena Kanazir
13:15-13:30 Diskusija Rad u plenumu Dr sc. med. Milena Kanazir
13:30-14:15 Primarna prevencija oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima Predavanje Prof. dr Darija Kisić Tepavčević
14:15-14:30 Diskusija Rad u plenumu Prof. dr Darija Kisić Tepavčević
14:30-15:15 Mehanizmi imunskog odgovora na vakcine Predavanje Prof. dr Miloš Marković
15:15-15:30 Diskusija Rad u plenumu Prof. dr Miloš Marković
15:30-15:45 Pauza
15:45-16:15 Provera stečenih znanja
16:15-16:45 Evaluacija programa, podela sertifikata

U organizaciji Sindikata lekara i farmaceuta, u sredu, 25.04.2018. godine u 13:00 časova, u restoranu hirurške bolnice će se održati predavanje na temu ”Savremeni etiopatogenetski, dijagnostički i terapijski aspekti pojedinih edematoznih stanja”, po sledećem programu:
1. ”OSNOVNI ETIOPATOGENETSKI MEHANIZMI NASTANKA EDEMA I NJIHOVA SPECIFIČNOST U POJEDINIM EDEMATOZNIM STANJIMA” prof. dr Sonja Radenković;
2. ”EDEMI U BOLESTIMA BUBREGA – DA LI SMO UVEK NA PRINCIPIMA ETIOPATOGENETSKI USLOVLJENE TERAPIJE” doc. dr Dijana Stojanović;
3.”NAJNOVIJA SAZNANJA O PATOGENETSKIM MEHANIZMIMA NASTANKA EDEMA U BOLESTIMA SRCA I KRVOTOKA” prof. dr Sonja Radenković;
4. ”EDEMI U TRUDNOĆI – OD SIMPTOMA DO BOLESTI” dr Vladan Stanković;

Predavanje je akreditovano za lekare, farmaceute i biohemičare sa 6 bodova;
Za članove Sindikata lekara i farmaceuta predavanje je besplatno, a za ostale kotizacija iznosi 1000 dinara.