11.02.2020. (utorak)
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 133 D-1-1141/19
Tema: Neželjena dejstva lekova
Predavač: Mirjana Anđelković, medicinska sestra
Broj bodova: 2

Restoran hirurškog bloka 14.30h
Broj akreditacije 134 D-1-1142/19
Tema: Kardiopumnonarna – cerebralna reanimacija
Predavač: Mirjana Anđelković, medicinska sestra
Broj bodova: 2


***


14.02.2020. (petak)
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 135 D-1-1143/19
Tema: Komunikacija u palijativnom zbrinjavanju
Predavač: Mladena Kojić, master men. spec. strukovna medicinska sestra
Broj bodova: 2

Restoran hirurškog bloka 14.30h
Broj akreditacije 136 D-1-1144/19
Tema: Komunikacija u organizaciji sa zaposlenima
Predavač: Mladena Kojić, master men. spec. strukovna medicinska sestra
Broj bodova: 2


***