Izdavanje kartica za med. sestre/tehničare ili izmena podataka se vrši u odseku informatike (3. sprat Interne bolnice – aneks, kancelarija 32) ili putem e-maila: info@bolnicastudenicakv.co.rs
Preuzmi obrazac za izdavanje kartica KME


1. Datum: 15.12.2022.god. 13.30h Restoran hirurškog bloka
Tema: Terminalna faza bolesti
Predavač: Mladena Kojić, master men.spec.struk.med.sestra
Broj bodova: slušaoci 2, predavač 3


2. Datum: 15.12.2022.god. 14.00h Restoran hirurškog bloka
Tema: Bihejvioralni problemi i aktivnosti svakodnevnog života u terminalnoj fazi bolesti
Predavač: Mladena Kojić, master men.spec.struk.med.sestra
Broj bodova: slušaoci 2, predavač 3


3. Datum: 15.12.2022.god. 14.30h Restoran hirurškog bloka
Tema: Hitna stanja u onkologiji
Predavač: Mladena Kojić, master men.spec.struk.med.sestra
Broj bodova: slušaoci 2, predavač 3

***