10.12.2018.
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 134 D-1-1065/18
Tema: Prikaz slučaja gasne gangrene po procesu zdravstvene nege
Predavač: Zorana Jović, struk.med.ses.
Broj bodova: 2


03.12.2018.
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 135 D-1-1066/18
Tema: Zdravstvena nega bolesnika sa gastrointestinalnim krvarenjem
Predavač: Ana Vujić, struk.med.ses.
Broj bodova: 2


30.11.2018.
Broj akreditacije 133 D-1-1064/18
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Tema: Prevencija infekcije na odeljenju hirurgije
Predavač: Nevena Tašić,spec.struk.med.ses.
Broj bodova: 2


16.11.2018.
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 222 D-1-336/18
Tema: Psihološka podrška ženama obolelih od karcinoma dojke
Predavač: Danica Nedeljković,medicinska sestra
Broj bodova: 2


06.11.2018.
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 218 D-1-332/18
Tema: Stav prema informaciji, dijagnozi i prognozi bolesti u palijativnom zbrinjavanju
Predavač: Mladena Kojić,master men.
Broj bodova: 2


05.11.2018.
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 137 D-1-1068/18
Tema: Uloga medicinske sestre kod vršnjačkog nasilja
Predavač: Biljana Živčić, organizator zdravstvene nege
Broj bodova: 2