15.10.2019
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 105 D-1-859/19
Tema: Razumevanje rodno zasnovanog nasilja
Predavač: Mladena Kojić, master men. spec. strukovna medicinska sestra
Broj bodova: 2

Restoran hirurškog bloka 14.30h
Broj akreditacije 108 D-1-862/19
Tema: Vrste i rasprostranjenost rodno zasnovanog nasilja
Predavač: Mladena Kojić, master men. spec. strukovna medicinska sestra
Broj bodova: 2


************************************************************************


22.10.2019.
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 107 D-1-861/19
Tema: Zdravstvene posledice rodno zasnovanog nasilja
Predavač: Mladena Kojić, master men. spec. strukovna medicinska sestra
Broj bodova: 2

Restoran hirurškog bloka 14.30h
Broj akreditacije 106 D-1-860/19
Tema: Medicinsko zbrinjavanje zdravstvenih posledica rodno zasnovanog nasilja
Predavač: Mladena Kojić, master men. spec. strukovna medicinska sestra
Broj bodova: 2


************************************************************************


28.10.2019.
Restoran hirurškog bloka 13.30h
Broj akreditacije 109 D-1-863/19
Tema: Primena posebnog Protokola Ministarstva zdravlja RS za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju
Predavač: Mladena Kojić, master men. spec. strukovna medicinska sestra
Broj bodova: 2

Restoran hirurškog bloka 14.30h
Broj akreditacije 104 D-1-858/19
Tema: Utvrđivanje potreba za negom
Predavač: Mladena Kojić, master men. spec. strukovna medicinska sestra
Broj bodova: 2


************************************************************************