В.д. директора Опште болнице ”Студеница”

мр сци.мед. др Зоран Мрвић

специјалиста дечје хирургије и дечје урологије

тел: 036/301-905


Директор немедицинског сектора

Зора Крунић, дипл. ецц

Тел:036-301-902


Помоћник директора за унапређење квалитета

др Драган Каљевић, клинички фармаколог

тел: 036/301-773


Помоћник директора за интернистички сектор

др Милан Парезановић, инфектолог

тел: 036/301-860


Секретарица

Катарина Илић

тел. 036/301-905

факс 036/233-199


Главна сестра

вмс Марија Мијајловић

тел. 036/301-721


PR Опште болнице ”Студеница”

Драгана Петровић

тел: 036/301-656