V.d. direktora Opšte bolnice ”Studenica”
mr sci.med. dr Zoran Mrvić,
specijalista dečje hirurgije i dečje urologije

tel: 036/301-905


Pomoćnik direktora
Momir Pandrc, master ekonomista
Tel:036-301-902


Pomoćnik direktora
dr Zoran Joksimović, dermatovenerolog
tel: 036/301-865


Pomoćnik direktora
dr Miroslav Milenković, radiolog
te. 036/301-686


Glavna sestra
vms Jasna Dragojlović
tel. 036/301-721


Službenik za odnose sa javnošću i marketing
Dragana Petrović
tel: 036/301-656