V.d. direktora Opšte bolnice ”Studenica”
mr sci.med. dr Zoran Mrvić,
specijalista dečje hirurgije i dečje urologije

tel: 036/301-905


Pomoćnik direktora za nemedicinske službe
Zora Krunić, dipl. ecc
Tel:036-301-902


Pomoćnik direktora za internistički sektor
dr Milan Parezanović, infektolog
tel: 036/301-860


Pomoćnik direktora za dijagnostički sektor
dr Miroslav Milenković, radiolog
te. 036/301-686


Glavna sestra
vms Marija Mijajlović
tel. 036/301-721


Službenik za odnose sa javnošću i marketing
Dragana Petrović
tel: 036/301-656