– МИСИЈА –

Ефикасна здравствена установа усмерена на остварење планираних перформанси уз максимално уважавање захтева пацијената и пружање задовољавајућег нивоа квалитета услуга.

– ВИЗИЈА –

Савремена, рационална, ефикасна здравствена установа усклађена са новим концептом и међународним стандардима.