– MISIJA –

Efikasna zdravstvena ustanova usmerena na ostvarenje planiranih performansi uz maksimalno uvažavanje zahteva pacijenata i pružanje zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta usluga.

– VIZIJA –

Savremena, racionalna, efikasna zdravstvena ustanova usklađena sa novim konceptom i međunarodnim standardima.