SLD Kraljevo najavljuje stručne sastanke

27.05.2019. godine u 13:30 časova (ponedeljak)
restoran Hirurškog bloka OB “Studenica” Kraljevo
Tema: “ Tiroidni modusi – preporuke i problemi ”.
Predavač: Prof. dr Miloš Žarković
Akreditovan: 2 boda za lekare, farmaceute i biohemičare.