Српско лекарско друштво одржаће стручни састанак  22.05.2018.год.у 13:30 часова у ресторану хируршког блока ОБ Студеница Краљево
Тема – Калијум као лек
Предавач-Проф др Ненад Угрешић
Акредитовано за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и фармацеутске техничаре-2 бода