SLD Kraljevo najavljuje stručne sastanke


04.12.2019. u 13h

Mesto održavanja: Restoranu Hirurškog bloka Opšte bolnice „Studenica“.

Predavanje: Savremeni aspekti etiopatogeneze,dijagnostike i lečenja rezistentne arterijske hipertenzije

Predavači: Prof dr Sonja Radenković, Prof dr Goran Koraćević

Akreditovan za lekare , farmaceute i biohemičare – 5 bodova