СЛД Краљево најављује стручне састанке


Српско лекарско друштво, подружница Краљево, одржаће стручни састанак 7.9.2023. у 13.30 часова у ресторану Хируршког блока.

TEMA: Тинитус, узрок и терапија
Предавач: Др Мирољуб Трифуновић, спец. ОРЛ
Акредитовано за лекаре, фармацеуте и биохемичаре ( чланове СЛД ): 2 бода