15.11.2018.
SLD Kraljevo
najavljuje stručni sastanak za 15.11.2018. god. u 13h 30min. u restoranu hirurškog bloka O.B.”Studenica” Kraljevo

Tema:  Efekat mukoprotektora u terapiji urinarnih infekcija
Predavač:  Doc dr Darko Laketić
Akreditovano za lekare i biohemicare – 2 boda

07.11.2018.
SLD Kraljevo
najavljuje stručni sastanak za 07.11.2018.god. u13h 30min. u restoranu hirurškog bloka O.B.”Studenica” Kraljevo

TEMA: Dugotrajna lokalna primena NSAIL kod osteoporoza starih i pacijenata  sa komorbiditetima-klinički značaj
Predavač. Prof  Dušan Đurić
Akreditovano za lekare,farmaceute i farmaceutske tehničare – 5 bodova

Prijavljivanje na mail:  draskoviczeljko@gmail.com  *(sa podacima: ime, prezime, broj licence, zanimanje i ustanova)


02.11.2018.
SLD Kraljevo
najavljuje održavanje nacionalnog seminara I kategorije, 02.11.2018.god. u13h u restoranu hirurškog bloka O.B.Studenica Kraljevo
Tema – Fititerapija u bolestima srca i bubrega sa aspekta savremene kliničke prakse
Predavači – Prof dr Sonja Radenković, Prof dr Andrija Smelcerović
Akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare – 6 bodova
Prijavljivanje na mail:  anavlami@gmail.com  *(sa podacima: ime, prezime, broj licence, zanimanje i ustanova)