SLD Kraljevo najavljuje stručne sastanke


25.06.2020.godine u 13 časova – restoran Hirurškog bloka.
Srpsko lekarsko društvo, podružnica Kraljevo, održaće kurs sa testom.

Tema: Nekroze kosti vilice – bisfosfonati
Predavači: prof.dr Vladimir Biočanin, prof.dr Dušan Đurić

Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare – 5 bodova (za članove SLD besplatno).


VAŽNO OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SLD KRALJEVO
Poštovane koleginice i kolege, epidemija izazvana Korona virusom potvrdila je značaj i ulogu zdravstvenih radnika koji se svakodnevno, a ne samo u ovako posebnim okolnostima, savesno i
predano bore za zdravlje i živote bolesnika koji su im povereni.
U želji da vam omogućimo da i u ovim uslovima nastavite svoje kontinuirano usavršavanje, Akademija medicinskih nauka SLD je akreditovala tri onlajn testa koja, pored već prethodno
akreditovanih, možete naći na internet strani Srpskog lekarskog društva
http://www.sld.org.rs/sr/testovi/elektronski_testovi.dot
Nadamo se da će vas teme ovih testova zainteresovati i da će vam omogućiti da svoje znanje o njima obnovite i dopunite.

Onalajn testovi akredigovani u aprilskom roku:
Izbor laboratorijskih testova u dijagnostici bolesti jetre
Autori: prof. dr Milena Božić i prof. dr Dragan Delić

Rekurentne infekcije mokraćnih puteva
Autori: prof. dr Ljubica Đukanović i prof. dr Višnja Ležaić

Primena gvožđa u terapiji anemije bubrežnog porekla
Autor: prof. dr Nada Dimković

Pored novo akreditovanih testova na raspolaganju su Vam i 3 ranija akreditovana testa čija je akreditacija produžena do kraja ove godine, prema Odluci Zdravstvenog saveta zbog epidemije Korona virusom.
Podružnica SLD Kraljevo je takođe akreditovala stručne sastanke i 1 kurs čije će održavanje početi u septembru 2020.godine.
Time će članovi SLD naše podružnice moći besplatno da obezbede dovoljan broj bodova za ovu godinu.

S poštovanjem,
Dr Stojanka Ratković, spec.om i predsednica SLD Kraljevo


Poštovane koleginice i kolege,
Imajući u vidu novonastalu situaciju kao i vašu kontinuiranu zainteresovanost, Zdravstveni savet Srbije je prihvatio naš predlog da se akreditovanim testovima kojima je istekao rok 20.maja 2020. produži rok do 19. novembra 2020. godine.
Stoga Vas sa zadovoljstvom obaveštavamo da i dalje možete polagati postojeće  online testove a ujedno najavljujemo i nove tokom narednih nedelja.
Uz najiskrenije želje da sačuvate zdravlje a ujedno nastavite sa svojom kontinuiranom edukacijom, srdačno vas pozdravljam.
Prof. dr Nada Dimković
Predsednik Odbora za KE SLD

Podsećamo na aktivne online testove Odbora za kontinuiranu edukaciju SLD:
Na platformi „Onkologija u Srbiji – znanjem protiv malignih bolesti“ https://www.onkologija.edu.rs/
Karcinom pluća
Autor: Doc. dr Dragana Marić

Na platformi „Kontinuirana medicinska edukacija – aktuelno i multidisciplinarno“ https://www.kme-online.edu.rs/
Rana dijagnoza i lečenje reumatoidnog artritisa
Autor: Prof. dr Nemanja Damjanov
Dijabetesna nefropatija – preporuke za prevenciju i skrining
Autor: Prof. dr Nada Dimković