SLD Kraljevo najavljuje stručne sastanke

6.3.2024. godine u 13.30 časova u restoranu Hirurškog bloka OB „Studenica“, Kraljevo.
Akademija medicinskih nauka SLD u saradnji sa podružnicom SLD u Kraljevu organizuje SEMINAR:

NOVI NACIONALNI VODIČI DOBRE KLINIČKE PRAKSE

Program:

Prof.dr Ljubica Đukanović: Vodiči dobre kliničke prakse – ciljevi, značaj i primena u praksi

Prof.dr Nada Dimković: Prevencija i lečenje nekomplikovanih infekcija mokraćnih puteva

Prof.dr Sanja Simić Ogrizović: Metaboličko ispitivanje, medikamentno lečenje i prevencija kalkulusa u mokraćnom sistemu.

Seminar je akreditovao Zdravstveni savet Srbije pod brojem A-1-2213/23: za lekare, farmaceute, biohemičare – 4 boda.


Prezentacije sa kursa održanog 25.10.2023. u pdf formatu možete preuzeti klikom na linkove ispod:
1. Veličina problema – Prim.dr Mirjana Lapčević
2. Povećanje poverenja između lekara i pacijenata posmatrano kroz kontinuitetzdravstvene zaštite – Doc.dr Predrag Ostojić
3. T2T Vodič za ciljano lečenje reumatoidnog artritisa – Ivica Jeremić
4. Vodič za samokontrolu RA agora partneri u lečenju – Prof. dr Bojana Stamenković
5. Komunikacija između lekara i bolesnika – Dr Stojanka Ratković
6. Zakon o pravima pacijenata – Mr sc med. Dr Miloranka Petrov Kiurski
7. ZAKLJUČAK