SLD Kraljevo najavljuje stručne sastanke


Poštovane koleginice i kolege ,

Zadovljstvo mi je da Vas pozovem da dođete i učestvujete u radu Šestog internacionalnog kongresa kardionefrologije -Karnef 2023, i Prvog internacionalnog simpozijuma arterijske hipertenzije, koji će se održati od 29. do 31. maja 2023 god. u Pirotu Srbija.
Kongres je u celini posvećen problemima kardiorenalne medicine, počev od prikaza najnovijih saznanja o kompleksnim etiopatogenetskim mehanizmima i rizik faktorima nastanka udruženih oštećenja srca i bubrega, preko pitanja savremenih dijagnostičkih i terapijskih stavova i metoda lečenja i mogućnosti prevencije.
Po prvi put ove godine, organizujemo i poseban Simpozijum na temu arterijske hipertenzije u 21-om veku-pogled eksperata. U fokusu će biti problemi njene prevencije i lečenja,obzirom da je ona glavni razlog za multiorgan oštećenja i to na prvom mestu srca i bubrega. Nezaobilazno pitanje u 21-om veku biće i tretman rezistentne arterijske hipertenzije, hipertenzije starih i odnosa asiptomatske hiperurikemije i hipertenzije.
Na skupu če biti održano preko 40 predavanja eminetnih stručnjaka iz zemlje i iz inostranstva.
Oba skupa su akreditovana za lekare, farmaceute i biohemičare i nose ukupno 16 bodova, a pokrovitelj je Ministarstvo za nauku Republike Srbije, obzirom da pored stručnog, postoje i svi atributi naučnog sastanka. Pored dvanaest sesija, tri plenarna predavanja, predviđene su i tri poster sesije i jedan edukativni seminar, razgovori sa ekspertima, i mini simpozijumi, kao i poseban forum za mlade lekare i pacijente sa bolestima srca i bubrega.
Obezbeđeno je simultano prevođenje!
Za sva bliža obaveštenja o sastanku, posetite nas sajt www.karnef.org
Sa poštovanjem,
Prof.dr Sonja Radenković
Predsednik Organizacionog odbora Karnef -2023


Srpsko lekarsko društvo, podružnica Kraljevo, održaće stručni sastanak 02.06.2023.godine (petak) u 13:30 časova u restoranu Hirurškog bloka.

TEMA: Vizuelno funkcionisanje dece sa višestrukim smetnjama
Predavač: prof. dr Vesna Vučinić
Akreditovano za lekare, farmaceute i biohemičare: 2 boda