Pre jedanaest godina Kampanja ”Produži život” je zvanično otpočela u Kraljevu, a osmog februara se navršilo tačno devet godina od prvog medijskog izveštaja na ovu temu. Tim povodom uručene su zahvalnice RTV Kraljevo i RTV Melos – medijskim kućama koje su pratile kampanju i svojim izveštajima doprinele boljem informisanju naših sugrađana, kada je doniranje organa u pitanju.

Dr Zoran Mrvić – v.d. direktora Opšte bolnice ”Studenica” je istakao važnost doniranja organa u našoj zemlji, jer se na taj način formira banka organa koja nam omogućava da brojnim pacijentima produžimo život.

Zahvalnica je uručena i Vladimiru Noviću – medicinskom tehničaru zaposlenom u Službi za plućne bolesti koji je, pored toga što je bio koordinator kampanje ”Produži život” i sam pre izvesnog vremena donirao kožu teško povređenom dečaku iz Niša. Ovaj veoma human čovek, na čiji rad su ponosni svi zaposleni u našoj ustanovi, je takođe i osnivač Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi OB ”Studenica” i Doma zdravlja Kraljevo, gde svojim primerom pokazuje važnost davanja ove dragocene tečnosti.

Od pokretanja akcije, tačnije za jedanaest godina, na teritoriji Raškog upravnog okruga je potpisano 4 550 donorskih kartica. Ova brojka, izuzimajući  Beograd, naš grad svrstava na drugo mesto u Srbiji po broju potencijalnih donora organa.

Kako kaže Vladimir Nović, najpre su donorske kartice potpisali zaposleni u Službi za plućne bolesti.

Donošenjem novog Zakona u oktobru prošle godine, donorske kartice više ne postoje, a svi se smatraju potencijalnim donorima organa. Izuzetak je jedino u slučaju moždane smrti kada porodica ne da saglasnost za doniranje. Zbog toga je dalji nastavak medijske kampanje, u cilju podizanja svesti stanovništva na viši nivo, veoma bitan.

Dr Zoran Mrvić je u prilog ovoj konstataciji  naveo primer pacijenata koji se leče u Službi za hemodijalizu – njih je trenutno oko stotinu i svi oni su potencijalni pacijenti za transplantaciju bubrega. Pored toga, veliki je broj pacijenata na listama čekanja za transplantaciju srca, jetre i drugih organa.

Zbog toga je neophodno nastaviti sa aktivnostima na promovisanju doniranja organa,  jer se u pojedinim situacijama samo na taj način može spasiti ljudski život. Opšta bolnica ”Studenica” će u tom cilju nastaviti uspešnu saradnju sa lokalnim medijima.