DUVAN I ZDRAVLJE PLUĆA

DUVAN I ZDRAVLJE PLUĆA
Svake godine, 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri širom sveta obeležavaju Svetski dan bez duvana. Kampanja ima za cilj da različite ciljne grupe upozori na zdravstvene  i druge rizike  koji se povezuju sa upotrebom duvana i podstakne donosioce odluka da usvoje delotvorne mere, zasnovane na dokazima, kojima se smanjuje upotreba duvana i izloženost duvanu. Tema Svetskog dana bez duvana 2019. godine je „Duvan i zdravlje pluća”, a o...