Biti medicinska sestra – tehničar, nije posao već način življenja, jer svakom pacijentu treba heroj.

Kada spasiš jedan život, onda si heroj, kada spasiš stotine života, onda si medicinska sestra.

Biti medicinska sestra znači učiniti ono što niko drugi neće, na način na koji niko drugi ne može uprkos svemu kroz šta prolazimo.

Biti medicinska sestra – najteži posao ikada koji ćeš voleti.

Možda će zaboraviti vaše ime, ali nikada kako ste im pomogli.

Svaka medicinska sestra je anđeo s ključem zdravlja zajednice.

Možda se svakoga dana moram suočiti s opasnošću, ali se ne plašim. I dok naši vojnici mogu da stoje i da se bore, i ja mogu da stojim, hranim ih i negujem.