Iz zbirke pesama – KAKO SE KAŽE LJUBAV
Književnik – Neđo Ćićo Stojanović


PESMA MEDICINSKOJ SESTRI

Od čega li si stvorena

od čelika i gvožđa, kad ti

ni bolesti, ni smrti

ne mogu ništa

od dana svetlosti

i noći tamne

koje pregaziš

koje izdržiš lako

ko da si perce tanano

i zvezda sjajna nebeska

ko da si snaga od brda stvorena

ko da si žena.

Od čega li si tako ljupka

i nežna

i lepa

i mila

kada ti ni sati bdenja

ništa ne mogu

ni jauci

ni krici bolesti i krvi

ni studeni

ni vreline

ni sati, ni minuti koji su granica

između života i smrti,

a tvoj um i ruka tvoja

spremni da ne zadrhte

da se ne uplaše granica i bola.

Ko si ti

od čega li si stvorena

od kakvog li si soja

da li si sestra

ili anđeo, od Boga divni

nežnosti

i snago moja?