MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM – 3. DECEMBAR

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM – 3. DECEMBAR
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1992. godine usvojila Rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje 3. decembra, sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu. Od tada se toga dana širom sveta održavaju različiti događaji kojima se odaje priznanje osobama sa invaliditetom. Organizuju se tribine i kampanje o invalidnosti, a zajednice se podstiču da u svojim lokalni...