1. OKTOBAR 2021. – MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

1. OKTOBAR 2021. – MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA
DIGITALNA RAVNOPRAVNOST ZA SVE GENERACIJE Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, u skladu sa rezolucijom 46/91, usvoji