Pandemija Kovid 19 infekcijom predugo traje, bez nagoveštaja skorog kraja. Epidemija je mobilisala sve ljudske i profesionalne resurse svakog od nas.

Pokazali smo znanje i umeće, posvećenost i odgovornost, neustrašivost i neumornost.

Svojim radom i samopregorom poslali smo jasnu sliku o  značaju naše profesije, ali i poruku da nam je preko potrebno zakonsko utemeljenje i priznanje.

Samo priznatoj profesiji dostupni su svi putevi razvoja i unapređenja. Ako je naš put, a jeste, pored formalnog obrazovanja učenje u kontinuitetu, pokazali smo  potrebu da učestvujemo na organizovanim vidovima edukacije.

Kongresi i simpozijumi daju nam priliku da se profesionalno iskažemo i afirmišemo, da razmenimo iskustva i proširimo  profesionalne kontakte sa kolegama iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i šire.

Da otvaramo puteve saradnje, da širimo znanja u intersu bolje stručne prakse.

Ponosno mogu da kažem da naša Unija, zahvaljujući visokom profesionalizmu svakog našeg člana, velikoj podršci  saradnika iz obrazovnih, zdravstvenih i drugih relevantnih institucija, svakodnevno unapređuje sestrinsku praksu koja je prepoznatljiva po stručnom i etičkom delovanju.

   IV Kongres Unije udruženja  akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije

(Broj odluke Zdravstvenog saveta Srbije: 153 – 01 – 00333/2021- 01, doneta 16.08.2021. godine)

IV Kongres Unije udruženja  akreditovan je za:

 • Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
 • Lekare
 • Stomatologe
 • Farmaceute
 • Lekare specijaliste medicinske biohemije.

Medicinske sestre OB ”Studenica” i DZ Kraljevo su uzele aktivno i pasivno učešće na Kongresu.

Predavač  u plenarnoj tematici je bila Marija Mijajlović sa temom ”Organizacija službe zdravstvene nege – iskustva u epidemiji  Kovid 19”.

U sesiji usmenih i poster prezentacija svoje radove su prezentovale koleginice:

Usmena prezentacija

 1. 1. ”Mentalna magla, posledica kovida” – Stanimirka Vasić, sms;
 2. ”KOVID 19 – Vakcinisani, ponovno oboleli ili nevakcinisani? Ko je bolje prošao”? – Dragana Mihailović, sms
 3. Stres kod sestara u radu sa kovid pacijentima” – Vesna Nešović, sms
 4. 4. ”Postkovid sindrom” – Ivana Rašković, sms
 5. Intrahospitalne infekcije” – Marija Rakić, sms

Poster prezentacija

 1. 1. ”Kolektivni imunitet – sigurna zaštita” – Danijela Simović, sms

Nagrađena su dva rada iz Kraljeva:

U sesiji usmenih prezentacija rad Mentalna magla, posledica kovida” – Stanimirka Vasić, sms;

U sesiji poster prezentacija rad Kolektivni imunitet – sigurna zaštita” – Danijela Simović, sms.

Na Kongresu je bilo 125 učesnika iz Srbije i kolege iz Bosne i Hercegovine.

ZAKLJUČAK KONGRESA

Medicinske sestre u sistemu zdravstvene zaštite su neizostavni članovi multidisciplinarnih timova za praćenje inovacija u primeni biloške i imunološke terapije nesitnoćelijskog karcinoma pluća, tuberkuloze i Covida 19.

Rad u ovim timovima zahteva da sestra bude edukovana i da zna šta se može očekivati kod pacijenta, kao i kada i kako će reagovati, može li to uraditi samostalno ili po nalogu lekara.

KAŽITE ŠTA RADITE, RADITE TO ŠTO STE REKLI DA RADITE I TADA DOKUMENTUJTE SVOJ RAD!

Marija Mijajlović, sms
Zamenik predsednika Unije medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara RS