NAJDRAŽI POKLON OD NAŠEG PACIJENTA

NAJDRAŽI POKLON OD NAŠEG PACIJENTA
Na odeljenju dečje hirurgije čuvaju se brojne uspomene i pokloni naših pacijenata koji ostaju posle njihovog odlaska kući. Uglavnom su to crteži, tekstovi i pesme u kojima naši najmlađi pacijenti iskazuju zahvalnost lekarima, medicinskim sestrama i tehničkom osoblju, uz čiju pomoć lakše i lepše prolaze bolnički dani. Jedan od veoma vrednih poklona sestre iz Službe za dečju hirurgiju ovih dana sa ponosom čuvaju i pokazuju. To je pesma koju je, za vreme svog leč