Od čega li si stvorena 
od čelika i gvožđa, kad ti 
ni bolesti, ni smrti 
ne mogu ništa 
od dana svetlosti 
i noći tamne 
koje pregaziš 
koje izdržiš lako 
ko da si perce tanano 
i zvezda sjajna nebeska 
ko da si snaga od brda stvorena 
ko da si žena. 

Od čega li si tako ljupka 
i nežna 
i lepa 
i mila 
kada ti ni sati bdenja 
ništa ne mogu 
ni jauci 
ni krici bolesti i krvi 
ni studeni 
ni vreline 
ni sati, ni minuti koji su granica 
između života i smrti, 
a tvoj um i ruka tvoja 
spremni da ne zadrhte 
da se ne uplaše granica i bola. 

Ko si ti 
od čega li si stvorena 
od kakvog li si soja 
da li si sestra 
ili anđeo, od Boga divni 
nežnosti 
i snago moja? 

 

Autor: Neđo – Ćićo Stojanović