Na četvrtom Simpozijumu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije učestvovalo je 170  medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  iz Srbije,  kantona Sarajevo, distrikta Brčko, Makedonije i Nemačke.

Imali smo priliku da se profesionalno iskažemo i afirmišemo, da razmenimo iskustva i proširimo profesionalne kontakte.

Otvorili smo puteve saradnje, proširili  znanja u interesu bolje stručne prakse.

Možemo reći da naša Unija zahvaljujući visokom profesionalizmu svakog našeg člana, velikoj podršci saradnika iz obrazovnih, zdravstvenih i drugih relevantnih institucija svakodnevno unapređuje sestrinsku praksu koja je prepoznatljiva po stručnom i etičkom delovanju


Ovogodišnja tema okruglog stola bila je ”ZDRAVSTVENA NEGA U INOVATIVNOJ TERAPIJI U INTERNOJ MEDICINI” sa eminentnim predavačima. Zaključci okruglog stola su sledeći:

 1. Inovativna terapija daje platformu za poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenata, za produžetak života i poboljšanje kvaliteta življenja;
 2. Sa inovativnom terapijom su održiviji zdravstveni sistemi, smanjuje se dužina hospitalizacije;
 3. Društvena zajednica ima više benefita, jer se više ljudi brže vraća na rad;
 4. Ostvaruje se ekonomska vrednost, otvaraju se nova radna mesta, manji su direktni i inidirektni troškovi
 5. BT u reumatologiji dugoročno sprečava anatomska oštećenja i teške deformacije zglobova, čime se smanjuju i troškovi lečenja za pacijenta u budućnosti
 6. Kompetentne MST su pozvane da daju savete u vezi BT, da informišu pt po svim pitanjima koje pt postavljaju, kao i u edukaciji za primenu terapije i pripremi pacijenata za konzilijum
 7. Zdravstvena nega pt na BT se oslanja na preporuke Svetske zdravstvene organizacije, Američkog koledža za reumatologiju, Evropske lige za borbu protiv reumatizma, te je tako zauzet  stav da pacijenti na biološkoj terapiji, pored poštovanja mera prevencije,  treba da se vakcinišu;
 8. Multimodalnim načinom lečenja tumora hipofize postiže se kod velikog broja pacijenata zadovoljavajuća kontrola bolesti, što za rezultat ima značajno smanjenje mortaliteta i poboljšanje kvaliteta života ovih pacijenata;
 9. MST ima veoma važnu ulogu u praćenju pacijenta na supstitucionoj terapiji hormona rasta;
 10. Osnov uspeha inovativne terapije leži u holističkom pristupu pacijentu;
 11. Da bi tim funkcionisao potreban je obučen i stručan tim, dobro razvijene veštine komunikacije kao i visok stepen empatije za bolesnika i njegovu porodicu;
 12. Ipak primat uvek treba dati primarnoj prevenciji u odnosu na sve vidove lečenja, pa maker to bili i najmoćniji inovativni lekovi.

Na Četvrtom Simpozijumu je predstavljena PROCEDURA ZA NEGU HRONIČNIH RANA, koju su uradili dr Ivica Zarev, dr Aleksandar Ćurčić, Dragan Martinović –smt i Stojanka Jovanović-sms odeljenja Hirurgije OB ”Studenica”Kraljevo, kao smernica za Zdravstvene ustanove Srbije.

Udruženje medicinskih sestara, babica i zdravstvenih tehničara  ZC ”Studenica” se predstavilo sa 14 radova od kojih su dva nagrađena i jedan pohvaljen. Marija Mijajlović je bila predsednik Stručnog odbora Četvrtog Simpozijuma UUMSZT Republike Srbije.

 

NAGRAĐENI RADOVI

 USMENA PREZENTACIJA

”MULTIPLI MIJELOM-PODRŠKA PORODICE,”Vesna Ćebedžija OB ”Studenica” Kraljevo;

 

POSTER PREZENTACIJA

”ČISTE RUKE – BEZBEDNA BOLNICA” – Danijela Simović OB ”Studenica” Kraljevo

POHVALJEN RAD

”KVALITET ŽIVOTA”, Teodora Jeremić OB ”Studenica” Kraljevo

Posebnu zahvalnicu za dugogodišnji doprinos razvoju sestrinstva Republike Srbije dobilo je Udruženje medicinskih sestara, babica i zdravstvenih tehničara  ZC ”Studenica” Kraljevo.

                                                                   Marija Mijajlović,

                                  Glavna sestra Opšte bolnice ”Studenica” Kraljevo