U okviru ”Forward” programa Evropske asocijacije endoskopskih hirurga u periodu od 23. maja do 24. juna, u Napulju je boravio dr Ivica Zarev, specijalista opšte hirurgije, koji je završava subspecijalističke studije. Edukacija iz oblasti laparoskopske hirurgije odvijala se u Univerzitetskoj klinici Federico II na Odeljenju minimalno invazivne onkološke hirurgije, pod mentorstvom profesora Umberta Bracalea i Franceska Corcionea.

O edukaciji i stečenom dragocenom iskustvu dr Ivica Zarev u svom izveštaju kaže:

”U tom periodu svakodnevno sam prisustvovao, kako odeljenskim vizitama pacijenata, tako i operacijama koje su svakodnevno izvođene na ovoj klinici. Važno je napomenuti da su operatori po zvanju opšti hirurzi, tako da sam imao priliku da vidim operacije iz celokupne hirurgije. Akcenat je svakako stavljen na operacije izvođene laparoskopskom metodom.

Ovo je bila prilika da se upoznam sa njihovim načinom rada, tehničkim karakteristikama uređaja koje koriste u svakodnevnom radu, kao i da razmenim mišljenja po pitanju hirurških dilema koje su aktuelne na našim stručnim sastancima.

Takođe je važno da napomenem da sam u ovom periodu bio prisutan na dva značajna događaja. Prvi je održan 9. juna, kada je profesor Francesko Corcione izveo laparoskopsku resekciju kolona zbog karcinoma rektosigmidnog prelaza, koju su uživo pratile kolege iz celog sveta preko IRCAD-vog live-stream linka. Drugi značajan događaj za mene se odigrao u periodu od 14. do 16. juna, kada je na ovoj klinici održana tradicionalna italijanska škola napredne laparoskopije. Gosti i aktivni učesnici sastanka bili su eminentni stručnjaci iz oblasti laparoskopske hirurgije.

Imao sam zadovoljstvo da sretnem, upoznam i razgovaram sa najznačajnijim imenima savremene italijanske laparoskopije. Iskustva koja su oni preneli na polaznike ove škole mogu se lako primeniti u svakodnevnom hirurškom radu. U ovom periodu prisustvovao sam i operacijama izvođenim na robotskom sistemu DaVinci.

Ne mogu da ne pomenem da kada se nađete u nepoznatom gradu u drugoj državi, a ne poznajete dobro ondašnji jezik, ljubaznost domaćina koju sam imao poništila je prvi osećaj nelagodnosti zbog nepoznatog podneblja. Od svojih kolega sam imao topao doček, priliku da sa njima svakodnevno razmenjujem mišljenja i iskustva i prelep ispraćaj poslednjeg dana.

Razgovarao sam sa profesorima Umbertom Baracale-om i Franceskom Corcione-om i oni su se složili da će se, ukoliko ih pozovemo, rado odazvati pozivu za stručnu posetu našoj bolnici”, navodi u svom izveštaju dr Ivica Zarev, koji je svojim ilustracijama zabeležio najvažnije momente operacija. Ove hirurške intervencije i prikazani radovi će biti objavljeni u brojnim inostranim časopisima.

Pored uspešnog lečenja i izlečenja pacijenata, vrednost jednog kolektiva meri se i kvalitetom kadra, odnosno njegovih zaposlenih. Naša ustanova sa ponosom može da predstavi lekare, medicinske sestre, nemedicinske radnike iz svojih redova, koji svoje obrazovanje svakodnevno obogaćuju i nadograđuju.

Jedan od lekara koji je svojim raskošnim znanjem, veštinama i željom za konstantnim usavršavanjem zavredio pažnju svojih mentora tokom studija, a kasnije i tokom specijalizacije i uže specijalizacije, je dr Ivica Zarev koga, ako je suditi po njegovom dosadašnjem angažovanju, tek čekaju profesionalni uspesi.