Od 19. do 21. aprila, u hotelu Hyatt u Beogradu održan je Treći kongres Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS), pod pokroviteljstvom Evropske asocijacije endoskopskih hirurga (EAES). Kongres je okupio najznačajnija evropska imena iz oblasti laparaskopske hirurgije.

Prezentovana su dostignuća iz ove oblasti i stremljenja ka široj primeni robotske hirurgije u svetu, odnosno njeno uvođenje u našu hiruršku praksu.

Među inostranim predavačima bili su Andrea Pietrabisa (Italija), donedavni predsednik EAES, Dorin Eugen Poppa (Švedska) vođa Edukativnog komiteta EAES, Giusto Pignata i Umberto Bracale, jedni od najboljih italijanskih hirurga i mnogi drugi. Među našim profesorima glavno mesto je zauzeo prof dr Miloš Bjelović, predsednik UEHS i organizator Kongresa, pored njega prisustvovali su i prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Goran Barišić, prof. dr Danijel Galun i drugi.

Doktori Službe za hirurgiju naše bolnice (dr Zoran Košanin, dr Goran Kamidžorac, prim. mr sci. med. dr dr Milan Maksimović, dr Ivica Zarev, dr Goran Veličanin i dr Ivica Simović) bili su takođe učesnici ovog dešavanja, sa namerom da kroz naučne i poster sesije steknu uvid u tehnološka i druga dostignuća u oblasti minimalno invazivne hirurgije.

Dr Ivica Zarev, za sada prvi subspecijalista laparoskopske hirurgije u Srbiji, imao je priliku da se učesnicima Kongresa predstavi sa dva svoja predavanja na temu ”TAPP – landmarks and keysteps” (TAPP – orijentiri i ključni koraci) i ”Diastasis of rectus abdominal muscle: treat by minimally invasive approach or do not treat at all” (Diastaza rektus abdominalnog mišića – lečite minimalno invazivnim pristupom ili ne lečite uopšte).

Ovo je bila još jedna prilika da naši stručnjaci predstave svoj rad, a ujedno i da kroz nova poznanstva i kontakte uspostave saradnju sa vrsnim evropskim hirurzima, sve u cilju da svoja znanja usavrše i primene u budućem radu.