ZAPAŽENO UČEŠĆE NAŠIH HIRURGA NA JOŠ JEDNOM KONGRESU

ZAPAŽENO UČEŠĆE NAŠIH HIRURGA NA JOŠ JEDNOM KONGRESU
Od 19. do 21. aprila, u hotelu Hyatt u Beogradu održan je Treći kongres Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS), pod pokroviteljstvom Evropske asocijacije endoskopskih hirurga (EAES). Kongres je okupio najznačajnija evropska imena iz oblasti laparaskopske hirurgije. Prezentovana su dostignuća iz ove oblasti i stremljenja ka široj primeni robotske hirurgije u svetu, odnosno njeno uvođenje u našu hiruršku praksu. Među inostranim predavačima bili su Andrea Pie