Svetska zdravstvena organizacija danas obeležava Međunarodni dan babica. Ovo zanimanje je jedan je od najlepših, najodgovornijih i najhumanijih poziva, a svoj praznik obeležava od 1992. godine. Većina njih ovaj praznik provodi radno.

Babice, kao stručne medicinske sestre su spona između pacijenta i doktora i veoma su bitne za žene koje se nalaze u fazi najvećeg bola i radosti. Posao babice je po mnogima najstarije zanimanje na svetu,  pre svega izuzetno odgovoran, istovremeno i veličanstven, jer se prisustvuje i pomaže da novi život dođe na svet.

Međunarodni dan babica skreće pažnju na njihov značaj za izgradnju boljeg zdravlja i jačanju strukture porodice i zajednice.  Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije svakog minuta širom sveta 380 žena začne, 190 žena suočeno je sa neplaniranom i neželjenom trudnoćom, 110 žena doživi iskustvo komplikacija u trudnoći, 40 žena uradi rizičan abortus, jedna žena umre, a za babice se kaže da su one srce i nauka rađanja.

Kako su babice direktno povezane sa zdravljem budućih majki i njihovih pokolenja, veoma je bitno skrenuti pažnju javnosti na njihovu ogromnu ulogu u celokupnom zdravstvenom sistemu.