ZLATIBOR 10.-14.05.2022.

Na Petom Simpozijumu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara R. Srbije učestvovalo je 128  medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  iz Srbije,  kantona Sarajevo , distrikta Brčko i Crne Gore.

Imali smo priliku da se profesionalno iskažemo i afirmišemo, da razmenimo iskustva i proširimo profesionalne kontakte.

Otvorili smo puteve saradnje, proširili  znanja u interesu bolje stručne prakse.

Možemo reći da naša Unija zahvaljujući visokom profesionalizmu svakog našeg člana, velikoj podršci saradnika iz obrazovnih, zdravstvenih i drugih relevantnih institucija svakodnevno unapređuje sestrinsku praksu koja je prepoznatljiva po stručnom i etičkom delovanju

Ovogodišnja tema okruglog stola je bila ”DEMENCIJA – DIJAGNOZA ILI SUDBINA” .

Na osnovu izloženih činjenica, diskusije i predloga, došli smo  do zaključka da se o demencija nedovoljno zna:

  1. Potrebno je unapređenje postojećeg i sticanje novog znanja o njenim uzrocima dijagnostici, lečenju i prevashodno o prevenciji.
  2. Raditi na unapređenju niza specifičnih akcija u koje treba uključiti sve segmente društva.
  3. Neophodnost postojanja ustanova za posebnu negu koje su dizajnirane za potrebe osoba sa kognitivnim oštećenjima .
  4. Obezbediti maksimalnu funkcionalnost i sigurnost za osobe pogoršanog zdravstvenog stanja.
  5. Sprovoditi edukaciju obolelih za samopomoć.
  6. Sprovoditi edukaciju članova porodice koji se brinu o dementnoj osobi.
  7. Pružati podršku negovateljima.
  8. Kontinuirano sprovoditi opservaciju obolelih.
  9. Razmenjivati iskustva stečena u praksi.
  10. Uraditi edukativni materijal za porodicu kako postupati sa dementnim pacijentom.

Na centralnoj proslavi 12.maja povodom Međunarodnog dana sestara Marija Mijajlović je održala predavanje na temu ”Naše sestre, naša budućnost”, zajedno sa profesorkom Divnom Kekuš koja je govorila o obrazovanju i Tanjom Erdeljanović koja je kao predstavnik Sindikata medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara RS govorila o problemima koji tište sestrinstvo.