Особа задужена за заштиту података о личности је Драгана Петровић, број телефона: 036/301-656 и 060/568-2819.
Емаил адреса: z.podatakakv@gmail.com