Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, или саветнику за заштиту пацијентових права, односно заштитнику права осдигураника.


  • ЗАШТИТНИK ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

Општа болница Краљево
Зграда Поликлинике, приземље, канцеларија број 17
Југ Богданова 110, Краљево

Телефони: 
036/301-547 и 064/8522-808
Радно време: од 08 до 12 часова


  • САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Мирјана Словић, дипломирани правник
Градска управа града Краљева
Трг Јована Сарића број 1
канцеларија број 307 – А, 3. спрат

Телефон:  036/306-053
Радно време: од 10 до 14 часова
Е маил: mirjana.slovic@kraljevo.rs


Кликом на слике можете погледати и преузети брошуре Министарства здравља

Брошура “ИМАТЕ ПРАВО”
Брошура “ПРИГОВОР”

НАПОМЕНЕ:

• анонимни приговори се не евидентирају

• приговор подноси пацијент или члан његове уже породице

• одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана

• предмет приговора, тј. разлог за његово подношење мора бити прецизан у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи

• пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити писменим путем здравственој инспекцији, односно Министарству здравља Републике Србије, Немањина 22-26, 11 000 Београд.