В.д. директора Опште болнице ”Студеница”
мр сци.мед. др Зоран Мрвић,
специјалиста дечје хирургије и дечје урологије

тел: 036/301-905


Помоћник директора за немедицинске службе
Зора Крунић, дипл. ецц
Тел:036-301-902


Помоћник директора за интернистички сектор
др Милан Парезановић, инфектолог
тел: 036/301-860


Помоћник директора за дијагностички сектор
др Мирослав Миленковић, радиолог
те. 036/301-686


Главна сестра
вмс Марија Мијајловић
тел. 036/301-721


Службеник за односе са јавношћу и маркетинг
Драгана Петровић
тел: 036/301-656