SLD Kraljevo najavljuje stručne sastanke


23.12.2021. u 13:30h
SLD Kraljevo će održati stručni sastanak u restoranu Hirurškog bloka, O.B. “Studenica” Kraljevo.
TEMA: Patofiziološki mehanizmi nastanka alergijske i nealergijske bronhijalne astme i laboratorijske analize.
PREDAVAČ: prof dr Vladimir Jurišić
AKREDITOVANO: za lekare, farmaceute i biohemičare – 2 boda.