SLD Kraljevo najavljuje stručne sastanke


30.5.2022. (ponedeljak) u 13:30h – restoran hirurškog bloka
1.Tema: Značaj primene magnezijuma i B6 vitamina
Predavač: Doc.dr Dragana Srebro
2.Tema: Značaj vitamina D
Predavač: Mr.ph. Vesna Karić
Akreditovano za lekare i farmaceute: 2 boda po predavanju.