УПРАВНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ”СТУДЕНИЦА”
  1.  Миле Милошевић, дипломирани економиста, председник;
  2.  Иван Кнежевић, дипломирани правник, члан;
  3.  Љубинко Трифуновић, дипломирани економиста, члан;
  4.  Владимир Остојић, адвокат, члан;
  5.  др Гордана Вукашиновић, специјалиста неурологије, члан;
  6.  др Александар Радосављевић, специјалиста ортопедије, члан;
  7.  Бојана Славић, вмс, члан.

НАДЗОРНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ”СТУДЕНИЦА”
 1. Драшко Величковић, дипломирани правник, председник;
 2. Марко Пљеваљчић, дипломирани правник, члан;
 3. Жељко Ђуновић, студент, члан;
 4.  Дана Вранић, вмс, члан.